Savezna Republika Njemačka želi uskladiti ograničenja u Europskoj uniji zbog pandemije SARS-CoV-2

Glavni grad Francuske Republike, Pariz je za većinu građana Kraljevine Belgije na crvenoj listi, dok istovremeno Mađarska zatvara granice, a Savezna Republika Njemačka, trenutačna predsjedateljica Europske unije, predložit će usklađena ograničenja za putovanja teritorijem EU zbog pandemije SARS-CoV-2 virusa, prenosi neimenovani izvor iz EU Parlamenta francuska novinska agencija AFP.

Taj će se prijedlog naći pred 2 članica Europske unije na sastanku veleposlanika u Bruxellesu i to već sutra, 2. rujna, kazao je neimenovani europski izvor.

“Koherentan odgovor važan je da bi se izbjegao neujednačen pristup, kako je to bilo ranije ove godine, te očuvao integritet Schengenskog prostora”, napominje njemačko predsjedništvo u svome prijedlogu.

Schengenski prostor slobodnog protoka ljudi jedan je od stupova europske konstrukcije i sada ima 22 države članice EU te četiri nečlanice – Republiku Island, Kneževinu Lihtenštajn, Kraljevinu Norvešku i Švicarsku Konfederaciju.

Dokument što ga je francuska novinska agencija AFP dobila na uvid predlaže zajednički pristup podacima o pandemiji SARS-CoV-2 virusa, koji je uzrok bolesti COVID -19, kriterije rizika, procjene i kategorizacije rizičnih zona.

Savezna Republika Njemačka predlaže i “zajedničku analizu” epidemiološkog rizika (učestalost, dijagnosticiranje, hospitalizacije) te “zajedničku deklaraciju” za “rizične zone”

Predlaže i zajednički okvir za mjere koje će se primjenjivati na rizične zone i ograničenja za putovanja s “posebnom pozornošću za pogranične regije”.

Ovisno o pojedinim državama Europske unije, karantena može trajati od 10 do 14 dana, a testiranja se zahtijevaju po odlasku ili odlasku i to 48 sati ili 72 sata ranije.

Tekst predlaže kvantitativne i kvalitativne epidemiološke podatke, a cilj je izraditi zajedničku sanitarnu “kartu”.

Europski centar za spriječavanje i kontrolu bolesti redovito objavljuje podatke, ali države članice EU ih koriste na različite načine, pa se neke više koriste nacionalnim podacima o pandemiji, a druge regionalnim.

Stoga, Savezna Republika Njemačka predlaže i “zajedničku analizu” epidemiološkog rizika (učestalost, dijagnosticiranje, hospitalizacije) te “zajedničku deklaraciju” za “rizične zone”.

Više od 3,9 milijuna zaraženih potvrđeno je u cijeloj Europi od početka epidemije na Starom kontinentu

Napominje da procjena tih zona varira od države do države, pa neke odabiru dvije, tri ili više kategorija (zelena, narančasta, crvena), neke i više, a neke nijednu.

Više od 3,9 milijuna zaraženih potvrđeno je u cijeloj Europi od početka epidemije na Starom kontinentu. (Theo Ljubić, AFP, IAM)

Facebook Komentari