Udruga Franak: Hrvatska udruga banaka laže

Priopćenje Udruge Franak javnosti i svim medijima:

HRVATSKA UDRUGA BANAKA OBMANJUJE JAVNOST I TIME POKUŠAVA UMANJITI BROJ BUDUĆIH TUŽBI NA TEMELJU KOLEKTIVNE PRESUDE U SLUČAJU FRANAK

Zagreb, 31. ožujka 2019. Udruga Franak s gnušanjem odbacuje recentne tvrdnje Hrvatske udruge banaka kako presuda Vrhovnog suda RH po reviziji 1172/18 nije primjenjiva na druge sudske procese i kako su naše tvrdnje suprotne tome manipulacija medijima s pokušajem pritiska na sudove.

Upravo suprotno HUB-ovim lažima, ističemo kako se presuda Rev-1172/18 i pravno stajalište zauzeto u njoj odnosi na sve postupke koji se vode protiv banaka za utvrđenje nepoštenih promjena kamatnih stopa, da banke nisu postupale po zakonu nego su tijekom 2013. fingirale zakonsko postupanje jednostranim i samovoljnim definiranjem kamatnih parametara te slanjem obavijesti o kamatnim parametrima dužnicima u postojećim kreditima, bez prethodna pregovaranja i ugovaranja tih parametara.

HUB bi trebao znati, a ako ne zna tada bi u svojoj organizaciji po potrebi možda trebao i zaposliti kvalificirane osobe koje bi im objasnile da sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku tzv. „Izvanredna revizija“ upravo tome i služi. Upućujemo stoga na elementarno pravno znanje, odredbe Zakona o parničnom postupku, Ustav Republike Hrvatske te citat iz same presude i rješenja Rev-1172/18, stranica 11. presude:
„Pitanje je važno i za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, zbog općepoznate činjenice da se pred općinskim i županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj vodi veliki broj postupaka u kojima je sporna primjena odredaba ZID ZoPK/12 na ugovore o potrošačkom kreditiranju sklopljene prije stupanja na snagu ZID ZoPK/12, koji sadrže odredbu o promjenjivoj kamatnoj stopi, a u odnosu na koje je pravomoćno utvrđena ništavost odredaba o parametrima za izračun promjenjive kamatne stope.“

Pravno stajalište o tome da banke nisu smjele samovoljno određivati maržu i parametre u kreditima prema tome vrijedi za sve parnične postupke te je doneseno upravo stoga da bi se ujednačila sudska praksa po pravnom pitanju karakterističnom za preko 100.000 jednakih predmeta za utvrđenje nepoštenih kamatnih stopa. Uostalom, upravo to je i ustavna obveza Vrhovnog suda, sukladno članku 119. Ustava RH.

Tražimo da se naš demanti HUB-ovih laži i manipulacija javno objavi u svim medijima, kao što je javno objavljeno i HUB-ovo priopćenje kojim se obmanjuje javnost, jer je objava toga demantija javni interes i potreba da potrošači imaju informacije za svoje postupanje protiv nepoštenih hrvatskih banaka u stranome vlasništvu!

VJERUJEMO U PRAVO I PRAVDU!

Udruga Franak

Facebook Komentari