8.4 C
Zagreb
Naslovnica Gospodarstvo Udruga Blokirani: Upozoravamo javnost da Ovršni zakon u izradi ne uvažava presude...

Udruga Blokirani: Upozoravamo javnost da Ovršni zakon u izradi ne uvažava presude ESLJP i otvara prostor za prodor daljnjeg ograničenja građanskih sloboda i nedovoljnog poštovanja i jamčenja ljudskih prava građana

Obrazloženje Prijedloga UDRUGE BLOKIRANI na Nacrt prijedloga OZ – NOVOG OVRŠNOG ZAKONA ( Za 26.09., zakazan zadnji sastanak radne skupine pred upućivanje prijedloga zakona u E-savjetovanje; usvajanje predviđeno za početak 2019.):

– obzirom da su aktivnosti Radne skupine u odnosu na Nacrt novog Ovršnog zakona( u daljnjem Nacrt) u završnoj fazi, smatramo nužnim upozoriti javnost da se kroz Nacrt :
– prenaglašava jedan aspekt pojava (hipertrofija ovrha kao doživotne kazne osiromašenih ),
– zanemaruje drugi (Presude ES ),
– ignorira treći (propusti, previdi Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora da pravodobno upravljaju svjetskom krizom i pomognu privredi i prezaduženom stanovništvu Hrvatske da ekonomski preživi).

Time je ostao otvoren prostor za prodor daljnjeg ograničenja građanskih sloboda i nedovoljnog poštovanja i jamčenja ljudskih prava građana Republike Hrvatske u odnosu na prava koja su građanima EZ osigurana Europskom Poveljom.

Nacrt ujedno iskazuje da ne uvažava presude ESLJP odn. Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda poput:
-nevin dok se ne dokaže zločin;
-pravo na pošteno suđenje;
-pravo na suđenje pred nezavisnim i nepristranim tribunalom;
-dom se ne smije prisilno prodavati na dražbi za minorne dugove;
-pravo na privatnost i osobni i obiteljski život;
-demokratska država ne smije ugrožavati pravo pojedinaca i obitelji na slobodu i dostojanstvo života,
ugrožavanjem zaštite osobnih podataka, lakoćom blokada privatnih bankovnih računa i oduzimanjem
privatne imovine bez suda; država mora pokazati kako ima iznimno snažne, objektivne i relevantne
razloge da bi se miješanje u to pravo s njezine strane moglo smatrati opravdanim;
-zabrana diskriminacije;

Kroz Nacrt nedostaje prepoznavanje odgovornosti uloge zakonodavca za svoj udjel društvene odgovornosti glede potrebe zaustavljanja trenda rasta socijalne isključenosti ( rast apsolutnog
siromaštva i beskućništva u Hrvatskoj).

Nacrt novog Ovršnog ne uočava ništa spornog u političkoj odluci da se nadalje provodi čak 700 000 ovršnih postupaka godišnje ( devet milijuna postupaka od 2010. do 2018.), na milijun i po aktivnih
stanovnika Hrvatske bez da se prethodno analiziraju uzrok i posljedice, života u zemlji u kojoj je lošim političkim upravljanjem ugrožen životni standard za većinu obitelji.

Udruga Blokirani smatra da glavni uzrok masovnog broja ovršnih postupaka godišnje nije u pojedincima nego u političkim odlukama.

Da je postupak legalizirane masovnosti provedbe ovrha nad građanima (bez suda), kojima su te iste
zakonodavne i političke elite prethodno, pogrešnim smjerom upravljanja Hrvatskom masovno
zatvarale radna mjesta, osudili na plaćanje najskupljih kamata, usluga, skupih poreza i doprinosa na
nezarađen novac, ostavili mjesecima bez plaće i mirovine bez milosti za stare, za nezaposlene,
bolesne i djecu …,
koristi prvenstveno kao sredstvo zadovoljavanja interesa pojedinaca te sredstvo
legitimizacije određenog oblika klijentelističkog poretka.

23 Izmjene Ovršnog zakona te 24.-ta u tijeku, nije rezultiralo umanjenju duga. Čak naprotiv.
Cijela Hrvatska je osiromašila.

A misija prava jest osiguravati kvalitetan i cjelovit društveni razvoj.
Sustavno kažnjavanje osiromašenih mora prestati sve dok svaka politika u Hrvatskoj, osobito Vlada i
Sabor, ne postane pravno, ekonomski i socijalno učinkovitija i ne opravda svoje troškove, a jednako
kao i u društvu, svaki pojedinac u državnome i političkom aparatu odgovara za svoje (ne)djelovanje.

Danas imamo prenaglašenu potrebu ostvarivanja extra profita na ovrhama, pod svaku cijenu za
malobrojne, te dužničkim ropstvom za većinu uz istodobno političku svemoć političkih stranaka,
aktivističku paralizu Ustavnog suda, klijentelizam, oligarhiju, nepravdu i to novi zakon mora znati
prepoznati i zaustaviti.

Reći ćete da ovršni nije socijalni zakon.
Tako je.

No načelo vladavine prava temeljno jest i “najviše”, kao ideal pravednog društva, samo ako nosi u sebi
kompleksnost i isprepletenost šire slike društva, više aspekata društvenog razvoja.
Ako zakon pokriva samo jedan aspekt društvenog razvoja, a zanemaruje ostatak, uglavnom daje visok indikator za klijentelistički zakon.
U suvremenoj Hrvatskoj taj je pojam teorijski zanimljiv, potencijalno politički kontroverzan, i bolno realan.

Znamo da kroz zakonodavni okvir država politički upravlja društvenim odnosima, što u krajnjoj liniji,
daje signifikantne podatke o razvijenosti u konkretnom okruženju.

Zato se, prilikom izrade Nacrta novog Ovršnog zakona, mora uzeti u obzir činjenica da je Hrvatska danas ( 2008. do 2018.) siromašnija, starija, manje konkurentna, i više nego 500% zaduženija nego 2008. godine.

Hrvatski životni standard zaostaje za prosjekom EU10.
Samo još u Bugarskoj prosječni stanovnik proizvodi manje godišnjega BDP-a od Hrvatske, i dok Bugarska zaostajanje smanjuje Hrvatska bi mogla uskoro zasjesti na samo začelje EU10, i cijele EU.

Iz tih se rezultata vidi kako država upravlja društvenim odnosima u Hrvatskoj.
Kalendarski smo daleko od pretkrizne 2008. Godine.
Sprema se novi val svjetske, ekonomske krize, a BDP je i dalje 8,4 posto niži od pretkriznog, a Hrvatska sve “starija”, praznija, “siromašnija” i zaduženija.

Kažnjavanje siromašnih radi “pravde profita”, ignoriranje nezavisne uloge sudova te poticanje beskućništva kroz prisilne dražbe za minorne dugove višestruko manje od vrijednosti doma – treba
zaustaviti!

Udruga Blokirani sustavno ukazuje na pravne, političke, ekonomske nedostatke poticanja rasta privatnog duga. Jedan od težih propusta vlasti jest ustrajati na zakonodavnom modelu kojim se
drakonski kažnjavaju žrtve neuspješnih političkih modela upravljanja potencijalom razvoja Hrvatske.

Valjalo bi, prije usvajanja novog zakona, prvenstveno odgovoriti na pitanje, da li je “vlast” regulirajući gospodarska i pravna pitanja, povrijedila temeljna ustavna prava određenih kategorija hrvatskih građana.

Udruga Blokirani je sigurna u pozitivan odgovor na to pitanje i znamo da će nam budućnost Hrvatske dati za pravo ili će hrvatski potencijal razvoja posve nestati..

S obzirom na to da u prijedlogu Nacrta novog Ovršnog zakona nisu usvojena vrijednosna načela
Udruge Blokirani, što temeljimo iz pravomoćnih presuda ES –
predlažemo uvrstiti Prijedloge Udruge Blokirani kako slijedi.

Ujedno u ime razuma apeliramo na stručnjake pravne, socijalne, sindikata, humanističkih znanosti iz članova Radne skupine da preuzmu svoj dio osobne i društvene odgovornosti i podrže da se u Nacrt
novog Ovršnog zakona moraju unijeti ZAŠTITNE MJERE u skladu s presudama ES, Europske Povelje o temeljnim pravima; Revidirane Europske Socijalne Povelje te tako osiguraju da se u Nacrtu novog
zakona uz načelo prisilne, efektivne naplate duga promiče i načelo uvažavanja realnih ekonomskih
mogućnosti stanovništva RH, ususret novom valu svjetske, ekonomske krize.

Iz decenije provedbe masovnih blokada računa, klijentelističkih odabira politike prioriteta, urušavanja privrede, krize demografije, općeg osiromašivanja Hrvatske morala je već nešto naučiti i “vlast”.

PRIJEDLOG:
Za UDRUGU BLOKIRANI predlažemo kako slijedi:

Ad.1
– Sastav suda

Prijedlog glasi:
Članak. 11. (1)
U prvom i drugom stupnju ovršni postupak i postupak osiguranja vodi i odluke donosi sudac pojedinac ili sudski savjetnik.

Ad. 2
Vjerodostojna isprava

Prijedlog glasi:
Članak 31.
(2) Vjerodostojna isprava je podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet,
vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja novčane obveze, samo ako se utvrdi da je dužnik izričito prihvatio u njima navedenu tražbinu.

Ad. 3
Primanja na kojima je ovrha ograničena

Prijedlog glasi:
Članak 82.
(5) Zabranjuje se provedba ovrhe nad mjesečnim primanjima ovršenika koja su manja od 80 posto mjesečnog iznosa proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, za tekuću godinu. Vrijedi i za pravne i fizičke osobe.

Ad. 4.
Ovrha na nekretnini

Prijedlog glasi:
Članak 90
(1) GLASI: Ovrha na nekretnini nije dopuštena radi namirenja tražbine za ovršenika kome je nekretnina jedina stambena nekretnina ili mu je nekretnina nužna za zadovoljavanje osobnih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu dužan izdržavati.

prijedlog udruge blokirani-1
Potpis:
Udruga Blokirani
Miriam Kervatin
Pula, 24.09.2018.

Najnovije

Još iz rubrike