Znanstvenici su dugo pokušavali odrediti točan odnos depresije i načina izražavanja, uz računala su našli riječi koje ukazuju da imate problem

Znanstvenici su obradili 64.000 ispitanika, a računala zbrojala riječi i rečenične sklopove koje depresivni ljudi često koriste.

Znanstvenici su dugo pokušavali odrediti točan odnos depresije i načina izražavanja, a tehnologija nam pomaže približiti se punoj slici. Nova studija, objavljena u kliničkoj psihologijskoj znanosti, sada je otkrila vrstu riječi koje mogu točno precizirati pati li netko od depresije.

Jezik se može razdvojiti u dvije komponente: sadržaj i stil. Sadržaj se odnosi na ono što izražavamo – to jest značenje ili predmet izjava. Osobe s simptomima depresije koriste pretjeranu količinu riječi koje prenose negativne emocije, osobito negativne pridjeve i priloge – poput “usamljen”, “tužan” ili “bijedan”. Još zanimljivije je korištenje zamjenica. Oni sa simptomima depresije koriste znatno više osobnih zamjenica za prvo lice jednine – poput “mene”, “ja” i “sebi”, a znatno manje zamjenice za drugo i treće lice jednine ili množine- poput “on”, “oni” ili “ona”.

Ovaj uzorak korištenja zamjenice sugerira da su osobe s depresijom više usmjerene na sebe, a manje povezane s drugima. Istraživači su izvijestili da su zamjenice zapravo pouzdanije u prepoznavanju depresije od negativnih emocija.

Jezični stil se odnosi na način na koji se izražavamo, ali ne i na sadržaj. Istraživači su proučavali veliku količinu tekstova na 64 različita internetska foruma za mentalno zdravlje i obuhvatili 64.000 ispitanika. “Apsolutne riječi” koje prenose apsolutne veličine ili vjerojatnosti, kao što su “uvijek”, “ništa” ili “potpuno”, bolje su ukazivale na mentalno stanje nego li korištenje zamjenica ili iskazivanje negativnih emocija. U usporedbi s 19 različitih kontrolnih foruma (npr. Mumsnet i StudentRoom), češće korištenje apsolutnih riječi je otprilike 50 posto veće u anksioznom i depresivnom stanju, a otprilike 80 posto veća kod suicidalnih članova foruma. Nasuprot tome, paradoksalno je da su negativne emocije bile manje zastupljene u tekstovima suicidalnih, nego li u anksioznih ili depresivnih osoba.

Istraživanje je obuhvatilo i forume na koje su se javljale osobe koje su smatrale da su se oporavile od depresivne epizode i pišu pozitivne i poticajne tekstove o oporavku. Riječi kojima su izražavali negativne emocije koristili su na razinama usporedivih tzv. kontrolnih foruma, dakle, koristili su takve riječi u uobičajenim količinama, dok su povećali broj riječi kojima su izražavali pozitivne emocije za čak 70 posto. Ipak, učestalost apsolutnih riječi ostala je znatno veća od uobičajenog, ali nešto niža nego u anksioznim i depresivnim forumima.

Ključno je da oni koji su prethodno imali depresivne simptome imaju veću vjerojatnost da će ih ponovno imati. Stoga, njihova veća sklonost razmišljanju u apsolutnim kategorijama, čak ako i trenutno nema simptoma depresije, može biti signal koji će igrati važnu ulogu u izazivanju nove epizode depresije. Isti učinak vidi se i po količini korištenja zamjenica, ali ne i po korištenju riječi kojima su izražavali negativne emocije.

Naravno, moguće je da jezik koji se povezuje s depresijom ne mora uvijek ukazivati na depresiju, već samo na prolazne patnje. Ali Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 300.000.000 ljudi upravo proživljava depresiju, a ta je brojka narasla od 2005. godine za čak 18 posto. Nova metoda mogla bi spriječiti fatalne posljedice i prevenirati samoubojstva, piše Express.

Facebook Komentari