-0.8 C
Zagreb
Naslovnica Kolumne Pogodovanje ide dalje? Lutrija ništa ne prepušta slučaju. Promijenili su uvjete natječaja...

Pogodovanje ide dalje? Lutrija ništa ne prepušta slučaju. Promijenili su uvjete natječaja za medijsko praćenje i oglašavanje na teže

Piše: Ante Rašić

U tekstu pod naslovom Ispunjava li kriterije javnog nadmetanja Hrvatske lutrije samo jedna agencija? Je li HDZ stvorio novu Fimi mediju? Pisali smo o „sumnjivim” uvjetima natječaja za medijsko praćenje i oglašavanje gdje smo nakon provjere konstatirali da u Hrvatskoj samo jedna agencija ispunjava uvjete iz natječaja i to Real grupa iz Zagreba.

Podsjećamo, dana 17.05.2021. Hrvatska lutrija/ po novome rebrandingu samo Lutrija, što može sugerirati moguću privatizaciju ili sramljenje prefiksa Hrvatska/ raspisala je natječaj za:

Usluge strategije, media planiranja i zakupa pod nazivom: PRETHODNO SAVJETOVANJE sa sljedećim uvjetima natječaja:

Ugovor se sklapa na rok od 2 godine u vrijednosti 17.000.000,00 kn

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Tehnička i stručna sposobnost :

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i to:

– minimalnu razinu sposobnosti: vrijednost jedne izvršene usluge navedene u popisu mora biti u iznosu od najmanje 16.900.000,00 kn bez PDV.

-ONLINE Media direktor • visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalističkidiplomski stručni studij (minimalno četiri godine) odnosno sa stečenih najmanje 300 ECTS bodova,

-najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju ONLINE budžetima klijenata,

-iskustvo u vođenju najmanje tri klijenta s ONLINE medijskim budžetom većim od 2.500.000,00 kn godišnje

Nakon navedenih uvjeta natječaja, iz kojih je vidljivo da se radi o pogodovanju, Lutrija ide dalje i u natječajnoj dokumentaciji znatno pooštrava uvijete te pod točkom

11. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA ( UVJETI SPOSOBNOSTI ) traži:

B. Ekonomska i financijska sposobnost

B1. Ukupni godišnji promet

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov godišnji promet u poslovnom području u posljednje tri dostupne financijske godine za svaku godinu veći od 39.000.000 kn.

Nadalje, u točki C. Tehnička i stručna sposobnost , pod pod točkom C.1. piše:

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima dovoljnu razinu iskustva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi i To: minimalnu razinu sposobnosti: vrijednost jedne izvršene usluge navedene u popisu mora biti u iznosu od najmanje 16.900.000 kn.

No ni to nije sve pa tako imamo stavke pod točkom C.2. Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima gdje se traži:

Medija direktor: Iskustvo u vođenju tri klijenta koji ima medijski budžet veći od 8.500.000 kuna.

Senior TV planer: Iskustvo u vođenju tri klijenta sa TV budžetom većim od 4.000.000 kuna godišnje

Senior PRINT planer: Iskustvo u vođenju najmanje tri klijenta s PRINT budžetom većim od 800.000 kuna godišnje

Senior Radio planer: Iskustvo s najmanje tri klijenta s RADIO budžetom većim od 700.000 kuna

ONLINE Media direktor: Najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju ONLINE budžetima klijenata.

Iskustvo u vođenju najmanje tri klijenta s ONLINE medijskim budžetom većim od 2.500.000 kuna godišnje

Najmanje pet godina radnog iskustva u korištenju Google Trends, Google Analytics , Google Tag Manager, Facebook Business Manager, facebook Insights

Napominjemo da je tvrtka Real grupa 2019 godine već realizirala ugovor s Lutrijom vrijedan 16.790.000 kuna, ali i da smo saznali ista tvrtka ima ugovorene poslovne odnose s još nekim državnim tvrtkama.

Osim toga Lutrija je s traženim uvjetima u koliziji s nacionalnom strategijom o borbi protiv ovisnosti i Direktivom EK o sprječavanju ovisnosti jer u natječajnoj dokumentaciji traži od izvršitelja psiho sociološki pristup potencijalnim korisnicima usluga Lutrije, što samo po sebi stvara ovisnost o kocki koja je jedan od većih problema u Hrvatskoj.

Nadamo se da i izvršni menadžment sudionika natječaja ispunjava stručne kvalifikacije i traženu akademsku naobrazbu kako bi mogli adekvatno upravljati traženim uvjetima iz natječaja.

Analiza: Ispunjava li kriterije javnog nadmetanja Hrvatske lutrije samo jedna agencija? Je li HDZ stvorio novu Fimi mediju?

Najnovije

Još iz rubrike