Statičari tvrde da su kuće u obnovi građene nestručno, ministarstvo je upoznato: Postoje indicije o kaznenim djelima, ali i o šteti nanesenoj državnom proračunu

Prema informacijama kojim raspolaže Hrvatski glasnik Vlada i resorno ministarstvo upoznati su sa stanjem na Banovini i brojem kuća koje su toliko oštećene da ih treba u potpunosti ukloniti ili sanirati.

U najvećem broju radi se o kućama koje treba srušiti i izgraditi ponovo, a tek jedan manji dio zahtijeva rekonstrukciju.

Prema riječima statičara koji su sudjelovali u procjeni šteta u Zagrebu kuće na Banovini rađene su nestručno, aljkavo i protivno zakonima Republike Hrvatske iz područja graditeljstva i poštivanja odredbi o sezmičkoj aktivnosti na području Sisačko moslavačke županije koje se nalazi u IX trusnoj zoni.

Da su se poštivale zakonske odredbe, kuće bi pretrpjele tek neznatna oštećenja, ali ne i oštećenja konstruktivnih elemenata i bile bi stambeno uporabljive, piše Hrvatski glasnik.

Kako se radi o stotinama, a po nekim podacima i više od tisuću stambenih objekata postoje indicije o kaznenim djelima, ali i o šteti nanesenoj državnom proračunu koja se mjeri u milijardama kuna.

Na ovoj fotografiji vidljivo je da kuća rađena u obnovi nema pravilno izgrađeno prizemlje, ne postoji kostruktivna povezanost temelja i horizontalnih armirano betonskih vijenaca, odnosno kuća lebdi iznad temelja s urušenim kutovima kuće koji moraju biti povezani s horizontalnim vijencem vertikalnim armirano betonskim serklažom. Tim činom, nemarom ili propustom prizemlje kuće ne može apsorbirati ni vlačne ni tlačne sile. Kuća se mora srušiti i nije pogodna za stanovanje.

Potpuno je nejasno kako je nadzorni inženjer mogao odobriti ovakovu gradnju i kako je kuća mogla dobiti uporabnu dozvolu, piše Hrvatski glasnik.

Inače riječ je o ovim elementima koji nedostaju u gradnjama na Banovini.

VIDEO Ljudi su na Banovini ogorčeni pa treba prekinuti šutnju: Tko je obnavljao kuće nakon rata – loše su građene

Facebook Komentari