Sudac Ustavnog suda za N1 o inicijativi za ocjenom ustavnosti odluka Stožera

Sudac Selanec navodi za N1 da je početkom lipnja podnio inicijativu da se pokrene postupak ocjene mjera i postupanja stožera u okviru čl. 38. st. 2 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Inicijativa je prvo dana usmeno, a potom i pismeno.

“O inicijativi se raspravljalo na stručnom sastanku svih sudaca. Odlučeno je da se temeljem inicijative otvori predmet koji je dobio svoj referentni broj i dodijeljen je sucu izvjestitelju. Sudac izvjestitelj je temeljem inicijative zatražio očitovanja nadležnih tijela. Na osnovi tih očitovanja sudac izvjestitelj će iznijeti svoj prijedlog odluke pokreće li se ili ne postupak iz čl. 38. st. 2.

U slučaju da Sud odluči da se postupak ne pokreće to će biti rezultat ocjene Suda da sporne mjere nisu u neskladu s Ustavom.

U slučaju da Sud odluči da ipak pokreće postupak to će prema sadašnjoj praksi suda biti rezultat ocjene da su sporne mjere u nekom dijelu u neskladu s Ustavom.

Prema praksi Suda odluka o pokretanju postupka i odluka o usklađenosti osporavanih mjera s Ustavom se donose istovremeno, na istoj sjednici.

Prema sadašnjoj praksi Ustavnog suda one su usko spojene i ne donose se jedna bez druge iako Ustavni zakon o Ustavnom sudu propisuje da postupak ocjene ustavnosti spornog akta započinje donošenjem rješenja o započinjanju ili ne započinjanu postupka koje je potrebno donijeti u roku od godine dana od zaprimanja prijedloga građana”, navodi Selanec u izjavi za N1.

Selandec dodaje i kako: “kada je predmet otvoren, dodijeljen sucu izvjestitelju, koji je zatražio očitovanja nadležnih tijela kako bi na sjednici suda iznio svoj prijedlog rješenja/odluke sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu, Ustavni sud de facto poduzima postupkovne radnje u okviru čl. 38. st. 2. Ustava”.

Facebook Komentari