Serija kolumni Miriam Kervatin za Hrvatsku danas: 69 nijansi ljudskih prava u Hrvata

Ad

Piše: Miriam Kervatin

Da netko u Hrvatskoj dobije opomenu “pred pokretanjem ovršnog postupka i blokadu svih računa i imovine” iako je račun podmirio, više i nije neka priča.

Štoviše ne samo biti žrtva prijetnje, nego biti legalno kroz provedbu Ovršnog zakona RH iskamataren po nepostojećem dugu uz otvorenu mogućnost da će ti država, u nekom trenutku, uzeti svu tvoju privatnu imovinu, plijeniti tvoje račune jednostrano, jednostranom procjenom iznosa duga, bio ti kriv ili ne, bio obaviješten ili ne, bez tvog prava na pošteno suđenje.

Taj se prostor, godinama opisuje, opisuje i kao područje u kojem se razbuktavaju nesnošljivosti, strah, krivnja, mržnja. A između redaka moguće je naslutiti i nasilje države nad pojedincem.

Mali je broj onih kojima se tada probudi svijest o ugrozi njihovih građanskih i ljudskih prava, opasnost života u zemlji pravne nesigurnosti gdje ti svatko, bilo kada, može prijetiti blokadom svih tvojih računa i imovine.

Žrtva, čak 300 000 obitelji, prihvaća šutke svoj status novoodabrane skupine krivaca, principom potaknute grupne mržnje “ako ja mogu platiti sve svoje račune, zašto ti ne možeš”.

PODRUČJE PRAVNE NESIGURNOSTI

Kolektivno neznanje najlakše crpi svoju vjerodostojnost i dobiva podršku, svugdje, gdje neka skupina ljudi, na stanovit način doista, stradava, dakle na području ljudske nesreće.

Jer svaki nasilnik, oduvijek, hrabriji je zaklonjen na jaslama “svoje stranke”,Ministarstva ili parlamentarne sive elite, u skupini ili masi, gdje jedan drugoga stimuliraju i međusobno se uvjeravaju u vlastitu ispravnost procesa destrukcije pravne i socijalne sigurnosti života u Hrvatskoj.
Kroz zakon(e) nude uopćenog i prepoznatljivog krivca kome su prethodno oduzeli mogućnosti da si osigura sredstva dovoljna za pristojan život, koji je ostalima odmah prepoznatljiv jer obilježen na stupu srama.

Manje pronicav um, teže će previdjeti skrivene klice nepravde života u zemlji pravne nesigurnosti gdje ti svatko, bilo kada može oduzeti privatnu imovinu , bez prava na pravično suđenje putem državne agencije, ili javnog bilježnika.
A što je st.1 čl. 6 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zabranjeno!

—————————————————————-

PRAVO NA POŠTENO SUĐENJE , sadržano je u st. 1. čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR). U periodu od 2008. do 2011. , sud u Strasbourgu je u presudama u kojima je u odnosu na Hrvatsku utvrdio povrede ljudskih prava od svih prava zaštićenih Konvencijom u 73,33 posto slučajeva utvrdio povredu čl. 6. (55 presuda), ili povredu čl. 6. zajedno s drugim člancima: u 13,33 posto (10 presuda) čl. 6. i 13.; u 4 posto (3 presude) čl. 6. i 8.; te u 1,33 posto (1 presuda) čl. 6. i čl. 1. Protokola br. 1.

*Udruga Blokirani za Ustav i ljudska prava: Autorica Miriam Kervatin u seriji kolumni za Hrvatsku danas objašnjava hrvatsku realnost.
“Ako želiš znati budućnost ljudskog roda, zamisli čizmu koja gazi ljudsko lice – unedogled.”- Orwell

Facebook Komentari