Kako to da viša savjetnica iz AZOO-a ne zna što je nasilje?

Piše: Prof. dr. sc. Kristijan Krkač

Školsko nasilje zbiva se u jeku najveće reforme školstva od stoljeća sedmog u Hrvata. Kako reformirati školstvo kad učenika nema u školi (kolikoća izostanaka)? Kako reformirati školstvo kad u školi vlada rat svih protiv sviju (kolikoću nasilja u školama)?

Na koncu, za koga se školstvo reformira kad se djeca ne rađaju, a rođena se sa svojim obiteljima iseljavaju (prirodni prirast RH i broj iseljenih)? Za očekivati je da barem neki znaju što je nasilje, a evo što kaže viša savjetnica u AZOO. „Po definiciji, nasilje je nešto što čine oni koji su u poziciji moći, a prema nekome tko je slab i bespomoćan.“ (Mirjana Kazija, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u AZOO, portal Index, 17/12/2018)

Svjetska zdravstvena organizacija pruža drugu definiciju: „Nasilje je namjerno korištenje fizičke sile ili moći, prijetnjom ili stvarno, protiv sebe, druge osobe ili protiv skupine ili zajednice koja rezultira ili ima veliku vjerojatnost da će rezultirati ozljedom, smrću, psihičkom štetom, nerazvijenošću ili nekim oblikom uskraćivanja. (WHO, 1996:4) Viša savjetnica se hvali s 30 godina rada u sustavu, a u svom pismu nije provjerila ni opću definiciju nasilja koji pruža Svjetska zdravstvena organizacija prije nego što pruži svoju definiciju u kojoj rubno i bitno osporavano svojstvo nasilja navodi kao jedino i presudno uvjeravajući naivnog čitatelja kako je to točna definicija.

Ako pak misli kako je definicija nasilja WHO pogrešna, onda neka ju navede i iznese konkluzivni prigovor. U protivnom pokazuje elementarnu nestručnost.

Na koncu, ako viši savjetnici za stručne suradnike pedagoge u AZOO ne znaju opću definiciju nasilja Svjetske zdravstvene organizacije, to dovoljno govori o AZOO, ministarstvu i cijelom sustavu. Ako oni to ne znaju, kako će to onda znati primjerice nastavnici, učenici i roditelji. Nazovimo stvari pravim imenima. Sa stručnjakom koji govori o nasilju, prigovarajući drugima da ga pogrešno shvaćaju, pri čemu je sam nesposoban navesti točnu definiciju nema se o čemu dalje razgovarati.

Facebook Komentari