Priopćenje NO Uljanika na Zagrebačkoj burzi koje govori da u ovakav upravljački kaos nitko normalan ne bi ulagao – nema likvidnosti, uprava je nefunkcionalna….

Na Zagrebačkoj burzi objavljeno je priopćenje iz Uljanika o održanoj sjednici Nadzornog odbora.

Dana 31. kolovoza 2018. održana je sjednica Nadzornog odbora ULJANIKA d.d. na kojoj se raspravljalo o stavljanju mandata na raspolaganje predsjednika Uprave, Giannija Rossande i člana Uprave, Denisa Rabara od 28. kolovoza 2018. kao i o činjenici da Redovita Glavna skupština Društva zakazana za 31. kolovoza 2018. nije mogla biti održana uslijed nedovoljnog broja pristiglih prijava dioničara za sudjelovanje na sjednici.

Nadzorni odbor je vezano za navedeno usvojio zaključke:

1. Društvo se zajedno sa svim povezanim i ovisnim društvima, nalazi u dubokoj krizi, opterećeno je trajućim štrajkom radnika, te u tim okolnostima nije na dobrobit Društva poduzimati radnje koje bi mogle imati daljnje nesagledive posljedice i ne bi mogle doprinijeti normalizaciji stanja, a u takve radnje, s obzirom na sve navedene okolnosti, Nadzorni odbor ubraja i opoziv Uprave.

2. Utvrđuje se da je mandat Uprave trajno na raspolaganju Nadzornom odboru koji u svako doba može opozvati Upravu ili pojedine članove, ako za to postoje zakonom propisani važni razlozi. Stavljanje mandata na raspolaganje ne može se smatrati ostavkom već činom koji za Nadzorni odbor ima učinak prebacivanja odgovornosti na njega za stanje društva.

3. Na dobrobiti je Društva, svih njegovih radnika, dobavljača i naručitelja, da se u što je moguće kraćem roku uspostavi likvidnost, nužna za isplatu plaća radnicima i time omogući prekid štrajka i nastavak proizvodnje, a da bi se to moglo postići, Društvo mora imati funkcionalnu i maksimalno angažiranu Upravu.

4. U opisanim okolnostima Uprava se mora maksimalno angažirati na normalizaciji stanja i poslovanja Društva, a ne prenositi odgovornost za nastalo stanje na Nadzorni odbor.

5. Uzimajući u obzir da su svi članovi Nadzornog odbora u ostavci, Nadzorni odbor smatra da je u ovom trenutku najispravnije da dioničari na Glavnoj Skupštini izaberu novi Nadzorni odbor koji bi u najkraćem mogućem roku odlučio o imenovanju nove Uprave, odnosno o davanju povjerenja osobama za koje smatra da će najbolje voditi tvrtku u narednom mandatu.

Vezano za izbor novog Nadzornog odbora Društva, ovaj Nadzorni odbor je zaprimio kandidature za članove novog Nadzornog odbora koje su Društvu podnesene na inicijativu sindikata i radnika. Nakon detaljnog proučavanja pristiglih kandidatura sa životopisima dvanaest potencijalnih kandidata, temeljem navoda o njihovim stručnim znanjima i vještinama predložit će se Glavnoj skupštini odluka o izboru pet članova Nadzornog odbora.

Budući je na istoj sjednici prihvaćena odluka Uprave da se nova Redovita Glavna skupština sazove za dan 16. listopada 2018. godine, imena predloženih kandidata kao i njihovi životopisi bit će objavljeni uz poziv za navedenu sjednicu Redovite Glavne
skupštine, najkasnije 5. rujna 2018.

Ovim putem Nadzorni odbor poziva ostale dioničare da se aktivno uključe u postupak izbora članova novog Nadzornog odbora Društva.
Nadzorni odbor je od Uprave zatražio da u roku od sedam dana podnese izvješće o aktualnom stanju Društva i poslovanja.
ULJANIK d.d.

Facebook Komentari