Aleksić detaljnije o drugom zakonu za prekid nezakonitog poslovanja banaka koji je u saborskoj proceduri

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić radi bolje komunikacije zakonske prijedloge Snage koje je uputio u proceduru nazvao je Lex Snaga1 i Lex Snaga2.

Lex SNAGA 2 – za izvansudsko vraćanje preplaćenih kamata na temelju kolektivne presude u slučaju franak

1. Radi se o dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

2. Tim zakonom omogućilo bi se vraćanje preplaćenih iznosa kamata u svim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak.

3. Radi se o kreditima ugovorenim u 7 osuđenih banaka između 10. rujna 2003. i 31. prosinca 2008., a moguće je da će u to ući i Sberbank koja je još uvijek neosuđena. U ponovljenoj reviziji Vrhovni sud bi trebao osuditi i tu banku.

4. Zakonom su obuhvaćeni i konvertirani CHF krediti, na način da se ugovorne odredbe o promjenjivim kamatnim stopama u novim euro kreditima smatraju ništetnima kao i promjene kamata tijekom otplate u simuliranim euro kreditima, jer su banke primijenile samovoljne promjene kamatnih stopa, a onda su takvu simulaciju otplatnoga plana “legalizirale” našim potpisima aneksa.

5. Zakon ide u dva čitanja.

6. Vlada RH i saborski odbori prije svakoga čitanja moraju dati svoja mišljenja.

7. Nastojat ću s Vladom RH usuglasiti tekst, radi konsenzusa kod glasanja o zakonu.

8. Očekujem da se zakon uvrsti odmah na dnevni red, a donošenje zakona tijekom prve polovice 2018.

Važna napomena:

Iako se zakon odnosi na razdoblje koje sam napisao, to ne znači da oni koji su kredite podigli prije 10. rujna 2003. i poslije 31. prosinca 2008., ali najkasnije do 31. prosinca 2012. – nemaju pravo na preplaćene kamate. Svi dužnici koji su ugovorili kredite s promjenjivom kamatnom stopom koja se po ugovoru mijenja odlukom banke – imaju nezakonito ugovorenu kamatnu stopu. Međutim, presuda u slučaju franak odnosi se na točno određeno razdoblje. Svaka presuda mora imati vremenske okvire. Stoga, oni koji neće biti obuhvaćeni zakonom – moći će, a mogu već i danas, tražiti tužbom svoja prava. Moram također reći da nije sigurno da će zakon biti donesen, i dalje je jedini pravi put – privatna tužba. O tome se raspitajte na: [email protected], napisao je Aleksić na svom fb-u.

Aleksić detaljnije o zakonu za prekid nezakonitog poslovanja banaka koji je u saborskoj proceduri

Facebook Komentari