Aleksić detaljnije o zakonu za prekid nezakonitog poslovanja banaka koji je u saborskoj proceduri

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić radi bolje komunikacije zakonske prijedloge Snage koje je uputio u proceduru nazvao je Lex Snaga1 i Lex Snaga2.

LEX SNAGA 1 I LEX SNAGA 2 – ZAKONI ZA PREKID NEZAKONITA POSLOVANJA HRVATSKIH BANAKA

Radi lakoće komunikacije uveo sam skraćene nazive za zakone koje sam poslao u proceduru. Pa sam ih nazvao kolokvijalno Lex SNAGA 1 i Lex SNAGA 2.

Detaljnije o Lex SNAGA 1:

1. Radi se o izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

2. Prijedlog je u proceduri i očekujem da se stavi odmah početkom zasjedanja Sabora na dnevni red, jer 78 potpisa podrške znače da je većina za taj zakon.

3. Zakon bi trebao ići u hitnu proceduru.

4. Zakonom se određuje da banke moraju u svim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom u kojima nisu ugovorile maržu i promjenjivi parametar, ugovoriti jedno i drugo, i to tako da se marže odrede na temelju razlike početne kamate i početne vrijednosti promjenjivog parametra. Takva je velika većina kredita ugovorenih s fizičkim osobama prije 2013. godine.

5. Ako se zakon donese, kamatne stope u svim postojećim kreditima ugovorenim prije 2013. past će i do 3 postotna boda, a anuiteti i do 20%.

6. Predviđeno je da se sve to mora uskladiti od 1. siječnja 2014.

7. HDZ nije protiv toga zakona, ali HDZ smatra da zakon treba primijeniti od stupanja na snagu zakona, a ne od 1.1.2014. – raspravit ćemo to, važno je da HDZ nije protiv.

8. Predviđeno je da se zakon primijeni i na konvertirane CHF kredite na način da se sa zakonom usklade marže iz novih euro kredita, jer su one definirane na nezakonit način – svi smo to potpisali, ali drugačije nije bilo moguće provesti konverziju – to je bila svojevrsna bankarska ucjena.

9. Zakon se neće primijeniti na kredite koji su otplaćeni, bilo da su otplaćeni u cijelosti, bilo da su refinancirani novim kreditima nakon 2013. – jer, u novim kreditima kamatna stopa definirana je i ugovorena na pravilan način.

10. Prije rasprave u Saboru mišljenje o zakonu mora dati Vlada RH i nadležni saborski odbori. Nastojat ću s Vladom RH usuglasiti stavove, ne želim preglasavanje, želim konsenzus na dan glasanja o zakonu.

11. Očekujem da se zakon donese do kraja ove godine, napisao je Aleksić na svom fb-u.

Facebook Komentari