Vlada osnovala uprave za otoke i za potpomognuta područja

Ad

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je u studenom 2016. godine da će se, u sklopu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, unutarnjim preustrojem osnovati Upravu za otoke.

„Otoci su iznimno važni ne samo za turizam, nego prije svega za naše ljude koji žive na njima i zato je zadaća svake hrvatske Vlade da nastojimo učiniti otoke bolje povezanima te da pomognemo gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu i ribarstvo“, istaknuo je tom prigodom premijer Plenković.

Ministrica regionalnoga razloga i fondova Europske unije Gabrijela Žalac predstavila je na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kojom je, između ostalog, osnovana Uprava za otoke i Uprava za potpomognuta područja.

Osnivanjem uprava, otoci i potpomognuta područja dobit će stručne timove ljudi koji će se aktivno baviti kreiranjem i provođenjem politika i to osluškivajući upravo potrebe ljudi koji žive na tim područjima.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Eurpske unije, zajedno s Vladom Republike Hrvatske, prepoznalo je važnost ojačavanja kapaciteta na ugroženim područjima kako bi osigurali njihovim stanovnicima kvalitetne uvjete za život i jdnake mogućnosti.

Ministrica Žalac istaknula je da je prijedlog ustrojavanja nove Uprave za potpomognuta područja i Uprave za otoke, uz Upravu za regionalni razvoj, nužan preduvjet za realizaciju cilja 8. Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. pod nazivom Ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske.

“Što smo obećali, to smo i ispunili. Ova Vlada će voditi dodatnu brigu o najugroženijim dijelovima Lijepe naše jer želimo osigurati svim stanovnicima dostojanstven život i jednake mogućnosti” rekla je ministrica Žalac.

Premijer Andrej Plenković naglasio je da su otoci iznimno važni ne samo za turizam, nego prije svega za naše ljude koji žive na njima i zato je zadaća svake hrvatske Vlade da nastoji učiniti otoke bolje povezanima te da pomogne gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, i poljoprivredu područja koja nažalost razvojem zaostaju za ostatkom Hrvatske.

Uprava za otoke obavljat će upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj hrvatskih otoka, kao što su oblikovanje i predlaganje razvojne politike zajedničkog razvoja otoka, predlaganje i uspostavljanje cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja održivog razvoja otoka, zatim koordinacija korištenja ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te ostalih međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, za područje otoka.

Osim toga, Uprava će se baviti i sudjelovanjem u izradi višegodišnjih programskih dokumenta kao osnovnih uvjeta za korištenje ESI fondova u financijskoj perspektivi 2021.-2028., osmišljavanjem razvojnih mjera za očuvanje identiteta hrvatskih otoka u skladu s politikama Europske unije.

Uprava za potpomognuta područja obavljat će poslove vezane uz provedbu politike regionalnoga razvoja u dijelu koji se odnosi na upravljanje programima i projektima za potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima (brdsko-planinska i područja koja prema stupnju razvijenosti značajno zaostaju za nacionalnim prosjekom) te područja u riziku od siromaštva. Uprava će se raditi i na poslovima pripreme i provedbe programa i projekata usmjerenih na fizičku, gospodarsku i društvenu regeneraciju depriviranih područja u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima (u nastavku: program integrirane regeneracije malih gradova), korištenje tehničke pomoći za pripremu intervencija namijenjenih programu integrirane regeneracije malih gradova i provedbom postupaka dodjele bespovratnih sredstava, poslove vezane uz praćenje provedbe projekata i programa EU.

S viješću o osnivanju Uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU, ministrica Žalac se nakon sjednice Vlade uputila u Knin gdje je potpisala Ugovor o financiranju projekta proširenja i nabave opreme za Opću i veteransku bolnicu “Hrvatski ponos” Knin u vrijednosti 5,5 milijuna kuna i to u cjelosti (100%) bespovratnim EU sredstvima.

Facebook Komentari