VIDEO Pogledajte kako su iz Sabora izbacili Pernara ali i oteli Bunjcu mobitel, iako tvrde da nisu

Straža Hrvatskog sabora danas je iz sabornice izbacila zastupnike Ivana Pernara i Ivana Vilibora Sinčića. Pripadnici Saborske straže Pernara i Sinčića nasilu morali su prisilno iznijeti iz sabornice.

Tijekom izlaganja Ivana Sinčića, Pernar je neprestano dobacivao Reineru iz klupe nezadovoljan što Reiner prekida Sinčićev govor.

Reiner je potom Pernaru izrekao dvije opomene i zatražio da napusti sabornicu. Pernar je to odbio pa je sjednica prekinuta, a Pernara su na silu iznijeli pripadnici Saborske straže.

Jesu li prekoračili ovlasti, pita se dnevnik.hr

Hrvatski Sabor pitali su jesu li pripadnici Straže Hrvatskoga sabora prekoračili svoje ovlasti te u kojim slučajevima mogu zastupnike fizički izbaciti iz sabornice.

“Zastupniku će se izreći stegovna mjera udaljenja sa sjednice Sabora kada postupa protivno odredbama ovoga Poslovnika i svojim ponašanjem onemogućava rad Sabora. Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice.

Kada je zastupnik dužan napustiti sjednicu?

Kada je zastupniku izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice Sabora, zastupnik je dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u dvostrukom trajanju.

Ako se zastupnik ni nakon izricanja mjere ne udalji sa sjednice, predsjedatelj će prekinuti sjednicu i naložiti da se zastupnik udalji iz dvorane za sjednice. U tom slučaju predsjedatelj može zatražiti od Straže Sabora da zastupnika udalji iz dvorane.

Predsjedatelj može od Straže Sabora zatražiti da zastupniku, kojemu je izrečena mjera udaljenja sa sjednice, onemogući ulazak u dvoranu, dok traje stegovna mjera”, poručuju iz Sabora.

Tvrde kako je u slučaju izricanja stegovne mjere udaljenja sa sjednice Sabora zastupniku Ivanu Pernaru postupano je u skladu s Poslovnikom, pri čemu “zastupniku nije oduzet mobitel”, odgovorili su dnevniku.hr, ali to nije baš tako jer postoji snimka koju je posijelio Živi zid.

Pupovac: Živi zid pomaže ljudima kojima prijeti deložacija, nije se smjelo dogoditi da neki od njih budu deložirani iz sabornice

Facebook Komentari