Telefonska sjednica: Tehnička Vlada dala državno jamstvo od 22,9 milijuna eura Brodotrogiru

Tehnička je Vlada u srijedu održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela odluku o davanju državnog jamstva od 22,9 milijuna eura tvrtki Hrvatska brodogradnja Trogir, u vlasništvu Brodotrogira, kao i uredbu o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda.

Državno jamstvo se na zahtjev brodogradilišta Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., ovisnog društva Brodotrogira, izdaje u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak ili drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za izdavanje izravnih ili neizravnih bankarskih garancija za povrat avansa kupcu Arctech Helsinki Shipyard OY i to za gradnju prednjeg dijela tankera za prijevoz sirove nafte i kondenzata, u iznosu od 22,9 milijuna eura uvećano za troškove, naknade i kamate, navodi se u odluci.

Brodotrogir svoj zahtjev za izdavanje državnog jamstva, pojašnjava se u odluci, temelji na programu restrukturiranja te ugovoru o prodaji i prijenosu dionica, kojima se država obvezala, uz uvjet ispunjenja određenih kriterija, odobriti državna jamstva za osiguranje avansnih uplata kupaca za novogradnje, sve dok se ne dosegne ukupni iznos od 20 milijuna kuna ekvivalenata državne potpore sadržane u tim jamstvima.

Prema dostavljenim podacima Brodotrogira, iznos ekvivalenata državne potpore sadržanih u do sada izdanim državnim jamstvima je oko 6,63 milijuna kuna, a za danas odobreno jamstvo procijenjeno je da će ekvivalent iznositi 3,9 milijuna kuna, dakle ukupno 10,56 milijuna kuna.

Ugovor s finskim naručiteljom Hrvatska Brodogradnja Trogir je sklopila u srpnju ove godine, a odnosi se na gradnju dijela tankera za prijevoz sirove nafte i kondenzata nosivosti 44,000 metričkih tona. Ugovorna prodajna cijena broda je 28,66 milijuna eura, a naručitelj ju plaća avansnim uplatama u iznosu od 22,9 milijuna eura, dok se preostalih 5,73 milijuna eura plaća nakon isporuke.

Facebook Komentari