SDP-ov Peđa Grbin žestoko napao ministra Miru Kovača: kapitulacija pred interesima bankama

Izjave ministra u ostavci Kovača i “neimenovanih izvora” iz HDZ-a nanose izravnu štetu Republici Hrvatskoj i ukazuju na kapitulaciju pred financijskim interesima bankama koje unosno posluju na račun građana i, unatoč konverziji kredita u francima, ostvaruju dobit, piše SDP-ov Peđa Grbin na facebooku.

Ministar Kovač i ekipa moraju biti svjesni da se izjave koje u javnosti daju dužnosnici legitimno koriste kao dokazni materijal u pravnim postupcima kakav je ovaj koji se vodi protiv Republike Hrvatske. U tom smislu svojim izjavama da se sada pokušava ispraviti, kako on to kaže, “populistički način”, zbog kojih će se morati “umanjiti štetu za državni proračun” (ignorirajući činjenicu da je taj “populistički način” jednoglasno izglasan u Saboru, uz podršku HDZ-a), ministar Kovač kao da bankama nudi priznanje da ih je Hrvatska oštetila kada je desecima tisuća svojih građana ponovo omogućila normalnu svakodnevnicu bez tereta njihovih sumanutih “švicarskih” kamata.

Ove izjave tim su više odbojne ako se uzme u obzir činjenica da je arbitražno tijelo pred kojim je talijanski Unicredit (Zagrebačka banka) pokrenuo postupak protiv Republike Hrvatske nenadležno odlučivati o pitanjima konverzije kredita s deviznom klauzulom koje su banke nudile hrvatskim građanima.

To jasno proizlazi iz sudske prakse Suda Eu, najviše sudske instance na teritoriju Europske unije. Ekipa iz HDZ-a trebala bi imati barem minimalno znanje prava Europske unije te početi primjenjivati pravilo da niti jedno pitanje regulirano Ugovorom o funkcioniranju Europske unije ne smije biti pravno rješavamo izvan pravnog poretka Europske unije. Ministar Kovač i “neimenovani izvori” već su mogli proučiti presudu Suda EU C-459/03 Europska komisija protiv Irske koja im to vrlo jasno objašnjava.

S obzirom na to da odbijam vjerovati da pravni stručnjaci MVEP-a ne znaju europsko pravo, ministar Kovač mora objasniti s kojim ciljem daje ovakve izjave kojima olakšava bankama vođenje postupaka protiv Republike Hrvatske.

A da je pitanje konverzije kredita s deviznom klauzulom u isključivoj nadležnosti pravnog poretka Europske unije najbolje dokazuje činjenica da je upravo Europska komisija pokrenula ispitni postupak radi pitanja konverzije kredita s deviznom klauzulom. Komisija je time dala Hrvatskoj, ali i bankama, do znanja da se ovo pitanje mora rješavati u interesu građana, unutar pravnog poretka Europske unije.

Pri tome treba biti svjestan da Komisija potvrđuje da je pitanje konverzije puno otvorenije nego što to hrvatskoj javnosti prikazuju iz HDZ-a. Komisija je u svojoj korespondenciji otvoreno priznala da u konkretnim okolnostima u kojima krediti s deviznom klauzulom postaju neodrživi socijalni problem, a u Hrvatskoj su to bili, konverzija kredita nije zabranjena europskim pravom, a je li hrvatsko rješenje koje je jednoglasno usvojeno u Saboru pravično i proporcionalno može ocijeniti isključivo Sud EU, uvažavajući načelo proporcionalnosti, a time i interese građana.
Budući da znamo da je Sud EU već odlučivao o sličnim pitanjima u predmetima koji su se ticali Mađarske, a da se u tim predmetima banke nisu dobro provele, pitam se je li upravo to razlog zbog kojeg banke inzistiraju na nekim arbitražnim sudovima što dalje od Hrvatske i Europe.

Za kraj, dvije stvari:

1. Banke su se već obratile Ustavnom sudu s prijedlogom za ocjenu ustavnosti konverzije kredita s deviznom klauzulom pa mi se čini da je vrijeme da Ustavni sud preuzme svoj dio odgovornosti, zatraži od Suda EU da ispita pravičnost ove mjere i prekine farsu koju provode banke uz potporu HDZ-a,

2. A od ministra Kovača tražim da upita kolegu Marića da li je pokrenuo prekršajne postupke protiv banaka zbog kršenje odredbi Zakona o potrošačkom kreditiranju koje se tiču obračuna promjenjivih kamatnih stopa, za koje je postupke Ustavni sud u svibnju ove godine, odlukom broj U-I-3541/2015, utvrdio da su dopušteni. Za ilustraciju, radi se o kaznama od 80.000 do 200.000 kuna, za svaki ugovor o kreditu koji nije usklađen sa zakonom, napisao je Grbin.

Facebook Komentari