Udruga Pretplatnik reagirala na predizborno licitiranje stranaka s visinom RTV pristojbe

 

Udruga obveznika RTV pristojbe „Pretplatnik“ obratila se javnosti u svezi učestalog predizbornog licitiranja političkih stranaka s budućom visinom RTV pristojbe. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Vezano uz zahtjeve pojedinih političkih stranaka u njihovim predizbornim programima o značajnom bezuvjetnom i paušalnom smanjenju RTV pristojbe (koje seže i do 20 posto), Udruga Pretplatnik podsjeća kako se visina RTV pristojbe određuje sukladno Zakonu o HRT-u, i to na način da je prethodno potrebno izračunati cijenu javne usluge koju HRT pruža te sukladno tom izračunu svake godine odrediti visinu RTV pristojbe. Takav način izračuna sukladan je s Pravilima o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge (koje je Europska komisija donijela u listopadu 2009., a Vlada Republike Hrvatske ih je integrirala u hrvatski pravni sustav odlukom iz ožujka 2010.).

U ime pretplatnika Hrvatske radiotelevizije (HRT-a) dijelimo zabrinutost ne samo s nekim nezadovoljnim političkim strankama, već i s puno brojnijim drugim akterima javne scene, zbog nezadovoljavajuće kvalitete programskih sadržaja (osobito televizijskih), nedovoljne učinkovitosti i netransparentnosti trošenja javnih sredstava te neučinkovitog nadzora nad programskim sadržajem i poslovanjem hrvatskog javnog radiotelevizijskog (RTV) servisa.

Međutim, nezadovoljavajuće stanje na tom području ne može se urediti preko noći jednokratnim smanjenjem RTV pristojbe, što u kratkom roku može jedino pridonijeti smanjenju količine i kvalitete proizvedenog programskog sadržaja, daljnjoj eroziji ionako lošeg ugleda te urušavanju poslovne stabilnosti.

Političke stranke bile bi puno odgovornije kada ne bi populistički predlagale jednokratno smanjenje RTV pristojbe, već kad bi napustile dosadašnju praksu izravnog nadzora te omogućile potpunu uredničku i poslovnu nezavisnost HRT-a, na temelju koje bi u ravnateljstvo te kuće bili imenovani kvalitetni stručnjaci svih profila, koji bi raspolagali znanjem, sposobnošću i iskustvom za planiranje i uspješnu realizaciju dugo najavljivanog, a nikada provedenog poslovnog i financijskog restrukturiranja, čiji bi izravni učinak bio smanjenje cijene HRT-ove usluge, a posljedično tome i visine RTV pristojbe.

Umjesto praznog politiziranja i prepucavanja o tome koliko je koja stranka bila zastupljena u informativnom programu, saborski zastupnici trebali bi pratiti ispunjavanje ugovornih obveza te poticati HRT da što više sredstava ulaže u kvalitetne vrijedne javne programske sadržaje, što je temeljni razlog zbog kojeg građani financiraju HRT.

Posebno naglašavamo kako se iz sredstava pristojbe financira i Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, kojim upravlja Agencija za elektroničke medije, a iz kojih se podupire rad velikog broja lokalnih radija, televizija te internetskih portala te financiraju autorska prava umjetnika i kreativaca koji sudjeluju u stvaranju različitih programa. HRT ima i nezamjenjivu ulogu u poticanju hrvatske audiovizualne industrije, kroz sufinanciranje Hrvatskog audiovizualnog centra.

Licitiranje o tome kako će se visina RTV pristojbe određivati isključivo sukladno političkim dogovorima, a ne pravilima EU-a o financiranju javnih radiodifuzijskih usluga, pokazuje kako hrvatske političke stranke ne poznaju važeće propise te ne uvažavaju ulogu koju u državama članicama EU-a imaju javni RTV servisi.

Zbog svega navedenog pozivamo sve dionike demokratskog društva, osobito nositelje zakonodavne i izvršne vlasti, da u razdoblju neposredno nakon predstojećih parlamentarnih izbora otvore široku javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću i stručnjacima za medijsku javnu politiku o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi HRT napokon zaživio kao odgovoran, učinkovit, kvalitetan i većini prihvatljiv javni RTV servis.

Udruga Pretplatnik

Predsjednica

izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar v.r.

Facebook Komentari