Četvero optuženo zbog mita i zlouporabe položaja i ovlasti, jedan je radio u Poreznoj upravi

Foto: Unsplash

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1979., 1978., 1978., 1979.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Optužnicom se I. okr. tereti da je u prosincu 2021. godine u Zagrebu, kao voditelj Službe za strategiju, informiranje i elektroničke servise u Središnjem uredu Porezne uprave, dogovorio s II. okr. koji je bio angažiran od strane trgovačkog društva (dalje: društvo) kojem je rješenjem Porezne uprave blokiran račun radi uređenja neuredno vođenih poslovnih knjiga te ispravka PDV obrazaca društva, da će I. okr. za novčanu nagradu poduzeti sve potrebne radnje da se deblokira račun društva.

Kao protuuslugu za novčanu nagradu od 2.500,00 eura koju mu je II. okr. predao 3. prosinca 2021., I. okr. je sukladno dogovoru u razdoblju od studenoga 2021. do 18. ožujka 2022., od voditelja Ispostave Porezne uprave Pešćenica tražio podatke o radnjama koje društvo treba poduzeti kako bi se realizirala žurna deblokada računa, informacije koju dokumentaciju i ispravke treba dostaviti te podatke kojima raspolažu porezni službenici o uočenim nepravilnostima društva. Nakon toga je navedene podatke I. okr. dostavljao II. okr., a ujedno mu je dostavio i podatke iz Informatičkog sustava razmjene informacija o PDV-u za društvo, koji mu kao poreznom obvezniku nisu dostupni. Ti su podaci zatim korišteni prilikom uređenja poslovnih knjiga društva i za ispravke PDV obrazaca za Poreznu upravu, a što je sve omogućilo deblokadu računa društva od strane Porezne uprave i nastavak njegovog poslovanja.

Također se II. okr. tereti da se dogovorio s III. okr. zaposlenicom Centra za provedbu ovrhe nad novčanim sredstvima u Financijskoj agenciji, da mu za određenu novčanu nagradu dostavlja podatke Financijske agencije o blokadama i ovrhama fizičkih i pravnih osoba koje su od njegovog interesa te interesa s njim povezanih osoba, iako s tim podacima II. okr. nije bio ovlašten raspolagati. Nadalje su se dogovorili da će III. okr. za potrebe i u interesu tih osoba na traženje II. okr. poduzimati potrebne pravne radnje prema svom stručnom znanju i na temelju podataka koji su joj dostupni u okviru njenog radnog mjesta. Sukladno postignutom dogovoru III. okr. je, u razdoblju od 28. prosinca 2015. do 4. ožujka 2023. u Zagrebu, u više navrata na traženja II. okr. vršila uvid u službene podatke Financijske agencije za točno određene pravne i fizičke osobe, koje podatke mu je potom dostavljala, a za radnje koje je poduzela stekla je protupravnu korist od ukupno 1.748,05 eura.

Osim toga se II. okr. tereti da se dogovorio s IV. okr. zaposlenicom Porezne uprave u Područnom uredu u Zagrebu u Službi za naplatu i ovrhu da će IV. okr. u predmetu naplate duga poreza i doprinosa majke II. okr. postupati u njenu korist nepoduzimanjem dužnih radnji radi naplate duga. Sukladno dogovoru IV. okr., znajući da majka II. okr. ima u vlasništvu inventar jednog dućana te dio kuće na Hvaru, u razdoblju od 13. prosinca 2006. do 11. veljače 2016., nije poduzimala mjere ovršnog postupka radi naplate duga poreza i doprinosa koji je 1. siječnja 2016. iznosio 159.531,30 kuna, niti je poduzela radnje u cilju utvrđivanja, popisa i prodaje pokretnina odnosno upisa založnog prava na nekretnini na Hvaru zbog čega je 11. veljače 2016. dug majke II. okr. otpisan jer je nastupila apsolutna zastara, premda je IV. okr. upisom založnog prava na nekretnini mogla osigurati da se glavnica od 57.125,49 kuna naplati i nakon proteka roka zastare.

Također su se II. i IV. okr. dogovorili da će mu IV. okr. za njegove potrebe dostavljati podatke kojima Porezna uprava raspolaže o poreznim obveznicima od njegovog interesa, a s kojima II. okr. nije bio ovlašten raspolagati. Tako je IV. okr., u razdoblju od 19. listopada 2015. do 7. studenoga 2016., u više navrata na traženja II. okr. vršila uvid u službene podatke Porezne uprave za točno određene porezne obveznike nakon čega je II. okr. dostavljala tražene podatke.

Share This Article