-0.8 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno VIDEO Vlada usvojila odluku o kupovini aviona, Plenković: "Sutra oko podne iznad...

VIDEO Vlada usvojila odluku o kupovini aviona, Plenković: “Sutra oko podne iznad Zagreba vidjet ćemo dva Rafalea kakva kupujemo”

Vlada je na današnjoj sjednici u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici usvojila zaključak o prihvaćanju političke deklaracije o Hrvatsko-francuskom strateškom partnerstvu te donijela odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za kupovinu višenamjenskog borbenog aviona Rafale na teret sredstava državnog proračuna u razdoblju od 2022. do 2026. godine, javlja dnevnik.hr.

Plenković je kazao kako će Vlada usvojiti sporazum s Francuskom koji će sutra potpisati ministri dviju zemalja o kupovini borbenih aviona.

“Trebalo je skoro 30 godina da svjedočimo bilateralnom posjetu francuskog predsjednika”, rekao je.

Stanje s obnovom nakon potresa

Ministar Malenica izvjestio je o stanju s obnovom nakon potresa. Kaže kako su intenzivirane aktivnosti povezane s pripremama za zimske uvjete. Osiguran je smještaj u Termama Topusko za stanovnike Banovine koji nemaju uvjete u objektima u kojima se trenutno nalaze.

798 obiteljskih kuća je obnovljeno, a radi se na 612 kuća, rekao je Malenica. Uklonjeno je 435 objekata, a 15 je u postupku uklanjanja, rekao je.

O epidemiji

Beroš je izvjestio o epidemiološkoj situaciji. Kaže kako je u Hrvatskoj 6136 novih slučajeva, u bolnici je 2551 osoba, a 332 je na respiratoru. 250 je hospitalizirano u zadnja 24 sata, od kojih 70 posto nije cijepljeno, rekao je i istaknuo kako je velik pritisak na zdravstvo zbog čega se u nekim bolnicama ukidaju hladni pogoni.

“Trenutni postotak cijepljenih je 63,01 posto”, kaže ministar.

“Brojevi novozaraženih koje smo bilježili u zadnja dva tjedna značajno su vidljivi u optrećenom sustavu. Necijepljenjem i nepridržavanjem mjera, osim nepotrebnih smrti, oduzimamo krevete ne COVID pozitivnim bolesnicima s teškim bolestima”, rekao je.

Kaže da je virus štetan za sve, ali je opasniji za necijepljenje.

“Poručujem glasnoj manjini da se ne igraju doktora i stručnjaka”, rekao je i dodao: “Živote spašavaju jedino liječnici, a ne nadriliječnici”.

Božinović je kazao kako je po svim pokazateljima jasno da se smrtnost od bolesti COVID-19 može smanjiti samo cijepljenjem.

Ministar Božinović osvrnuo se na prosvjede protiv mjera. Snažno je osudio napade na medijske djelatnike i dodao kako policija provodi kriminalistička istraživanja, a surađuje se i sa sindikatom te HND-om. Rekao je i kako su utvrđena dvojica organizatora prosvjeda.

“Nadam se da se svi slažemo da je pravo na prosvjed pravo koje imamo svi, ali taj prosvjed mora biti organiziran sustavo zakonu”, rekao je.

“U trenutku smo kad se svi trebamo ponašati odgovorno prema sebi, ali i prema drugima”, kaže.

Prihvaćen je prijedlog promjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača kao i Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva.

Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo

Vlada je prihvatila i zaključak o prihvaćanju političke deklaracije o Hrvatsko-francuskom strateškom partnerstvu.

Državni tajnik Zdenko Lucić dotaknuo se i dokumenta kojeg će potpisati Hrvatska i Francuska.

“Slijedom ojačanih bilateralnih odnosa, Hrvatska i Francuska potpisat će novo strateško partnerstvo. Dokument se sastoji od dijelova jačanja odnosa, suradnju u pitanjima obrane, gospodarskim odnosima, daljnje povećanje suradnje po pitanju kulturne, znanstvene i akademske suradnje te suradnje na području administracije. To potpisivanje je predviđeno tijekom posjeta Macrona Hrvatskoj”, kazao je državni tajnik.

Nakon izlaganja ministra Marića i Banožića usvojena je i odluka o kupovini vojnih aviona za 6,1 milijardi kuna. Avione ćemo plaćati iz proračuna u razdobolju od 2022. do 2026.

“Nabavlja se 12 korištenih Rafalea. Uz njega dolazi i simulator, a osiguran je i moderan oružani paket. Obuka će se provoditi u Francuskoj i Hrvatskoj. Prijenos vlasništva provest će se u Francuskoj, a krajem 2024. u Hrvatskoj će biti 8 aviona, a tijekom 2025. preostalih četiri aviona. Sve avione će pretletjeti piloti hrvatskog ratnog zrakoplovstva”, rekao je ministar Mario Banožić.

Premijer je najavio kako ćemo sutra oko podne iznad Zagreba vidjeti dva Rafalea kakva kupujemo u simboličnom letu.

Prvi posjet francuskog predsjednika Hrvatskoj

Zaključak i odluku o kupovini borbenih aviona Vlada je donijela uoči službenog posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Marcona Hrvatskoj. Francuska i Hrvatska već imaju sklopljeno strateško partnerstvo, ali će ono novim ugovorom biti prošireno i produbljeno na niz novih područja, istaknuli su Banski dvori uoči Macronovog dolaska.

Prvi je to službeni posjet nekog šefa francuske države Hrvatskoj.

Novi zakon o proračunu

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru poslala končani prijedlog zakona o proračunu, kojim želi unaprijediti proračunsko planiranje i izvještavanje o trošenju proračunskog novca, kako kod državnog, tako i kod proračuna županija, općina i gradova.

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da je donošenje novog zakona jedna od mjera iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U odnosu na trenutno važeći zakonodavni okvir, najvažnije promjene odnose se na tri ključna procesa: proračunsko planiranje i donošenje proračuna; izvršenje proračuna u dijelu kontrole izvršavanja rashoda, zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) te uspostavu učinkovitijeg sustava financijskog i statističkog izvještavanja.

Kod proračunskog planiranja i donošenje proračuna detaljnije se definiraju proračunski i izvanproračunski korisnici te se ukidaju obveze izrade strateških planova za ministarstva i druga državna tijela i plana razvojnih programa za JLP(R)S-ove.

Dodatno se razrađuje i sadržaj programa konvergencije koji Vlada donosi do kraja travnja tekuće godine i upućuje Europskoj komisiji, te se propisuje obveza donošenja odluke o proračunskom okviru za naredno trogodišnje razdoblje, umjesto dosadašnjih smjernica ekonomske i fiskalne politike.

U proračunski proces uključuje se i izrada nacrta proračunskog plana, kako bi se osigurala koordinirana ekonomska politika država članica europodručja, koji će Vlada, po ulasku Republike Hrvatske u europodručje, biti obvezna dostavljati Europskoj komisiji svake godine, najkasnije do 15. listopada.

Prema Vladinom prijedlogu, Sabor donosi proračun za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije, dok se trenutno proračun za proračunsku godinu donosi na razini podskupine.

Uvodi se i obveza izrade nove fiskalne procjene za proračunskog korisnika državnog proračuna.

U dijelu Vladina prijedloga koji se tiče zaduživanja JLP(R)S-ova, predlaže se da donošenje odluke o preuzimanju višegodišnjih obveza na teret proračuna Vladi predlaže nadležni ministar, umjesto ministra financija, ali isključivo uz prethodnu suglasnost koju je dalo Ministarstvo financija.

Propisuje se i da je za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama i koje se sufinanciraju iz sredstava Europske unije i sredstava pomoći inozemnih vlada potrebno ishoditi suglasnost Vlade, ako vrijednost ugovora prelazi iznos utvrđen zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno deset milijuna kuna.

Propisuje se i ovlast Vlade da u slučajevima krize, sukladno određenim zakonima, može donositi odluke na temelju kojih će se financirati aktivnosti vezane uz saniranje posljedica krize i/ili katastrofe

Vlada svojim prijedlogom omogućava zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu. Također se propisuje da se u iznos ukupne godišnje obveze (koja ne smije prelaziti 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje) uključuju dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju. U trenutačnom zakonu propisano je da u izračun ulaze dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Propisuje se obveza Ministarstva financija za izradom naknadne analize učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti i/ili projekata, odnosno pojedinih vrsta rashoda i izdatka proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, koja će sadržavati preporuke za poboljšanje učinkovitosti trošenja proračunskih sredstava.

Radi povećanja učinkovitosti financijskog i statističkog izvještavanja, Vlada predlaže uvođenje obveze jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima javno objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava, proračunske dokumente i statističke informacije na svojim mrežnim stranicama, tako da budu lako dostupne i pretražive.

Uvodi se i obveza izrade posebnih izvještaja koji su sastavni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-ova.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres

2. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti potrošača (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o proračunu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva – Političke deklaracije

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2022. do 2026. godine, za nabavu višenamjenskog borbenog aviona

8. Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
9. Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka

10. Prijedlog odluke o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu Zagrebačke nadbiskupije

11. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – „otok Sv. Katarina – Monumenti“ i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

13. Nacrt prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji NATO-a „ALLIED SOLACE“ u Republici Kosovu

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Centru za socijalnu skrb Zadar za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u vezi s izvođenjem radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene građevine Doma za odgoj djece i mladeži u Zadru u Centar za socijalnu skrb Zadar i Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Belišću za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

16. a) Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Republike Azerbajdžana o razmjeni informacija i pomoći u naplati poreznih potraživanja
b) Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Kazahstana o suradnji u području poljoprivrede

17. Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkim zapisnikom 11. sjednice Mješovite vladine komisije Hrvatska – Baden-Württemberg

18. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona (predlagatelj: Klub zastupnika Mosta u Hrvatskome saboru)
b) Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a u Hrvatskome saboru)
c) Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine
d) Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu
e) Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2020. godini.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal Market and Industry), 25. studenoga 2021.
b) Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 26. studenoga 2021.
c) Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 29. i 30. studenoga 2021.
d) Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 29. studenoga – 3. prosinca 2021.

2. Prijedlozi odgovora Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije:
2.1. broj 2021/0428, u vezi s digitalnim uslugama
2.2. broj 2021/0429, u vezi s ugovorima o kupoprodaji robe
2.3. broj 2021/0430, u vezi s informacijama javnog sektora
2.4. broj 2021/0431, u vezi s kaznenim djelima
2.5. broj 2021/0432, u vezi sa zajedničkim ulaganjima
2.6. broj 2021/0433, u vezi s pokrivenim obveznicama

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijedloga tehničkog dogovora i ugovora o kupnji (povjerljivo)

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najnovije

Još iz rubrike