Burilović: Dekan Filozofskog fakulteta podnio je ostavku

Sjednica Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu trajala je više od sedam sati.

Izjavu nakon sjednice dao je predsjedatelj Savjeta Luka Burilović.

“Dnevni red se sastojao od pet točaka. Bilo je osam članova Savjeta, odnosno 9, ali predstavnik studenata još nije verificiran od strane Senata pa nije mogao glasati. Odluke je donijelo osam članova. Sve točke su donešene jednoglasno. Nakon rasprave smo došli do zajedničkih zaključaka.

Pod drugom točkom bilo je stanje na Filozofskom fakultetu. Stanje ondje nije dobro, treba ga popraviti i moramo učiniti neke korake. Donijeli smo nekoliko zaključaka.

Rektor Damir Boras prihvatio je neopozivu ostavku Miljenka Šimprage na funkciju v.d. dekana Filozofskog fakulteta. Nadalje, očekujemo od Damira Borasa da u što skorijem vrijeme predloži novog v.d. dekana FF-a. I od novoimenovanog dekana u propisanom roku očekujemo postupak izbora dekana Filozofskog fakulteta.

Pod trećom točkom bila je tema vezano uz prijave za seksualno zlostavljanje. Raspravljalo se o najnovijim prijavama na Sveučilištu. Svako seksualno uznemiravanje je ljudski, etički i moralno neprihvatljivo. Sveučilišni Savjet izražava žaljenje i poporu žrtvama.

Pod točkom Razno rečeno je da tražimo od rektora Borasa da sazove sjednicu Senata u roku od 30 dana na kojoj će se raspravljati o stanju na Sveučilištu”, rekao je Burilović.

“Mogu odgovorno reći da je današnja sjednica na kojoj je kao gost bio nazočan i rektor Boras, išla po točno određenom dnevnom redu i nije bilo nikakvih povišenih tonova. Rasprava je trajala šest i pol sati”, dodao je odgovarajući na pitanje nije li došlo do povišenih tonova na sjednici.

“Nakon podnošenja izvješća prof. Šimpraga dao je neopozivu ostavku”, pojasnio je.

Istaknuo je da se, što se tiče seksualnog uznemiravanja, nije bilo spominjanja imena niti konkretnih slučajeva, nego se razgovaralo generalno o mehanizmima borbe protiv tog problema.

“U zaključku smo rekli da će se bilo koji oblik seksualnog zlostavljanja da će se razmotriti status pojedinih profesora i njihovo poništenje. Ako dođe do sudskih epiloga, Senat će razmotriti status ne samo emeritusa, nego i svih zvanja. Tražili smo da nam se na iduću sjednicu dostavi popis svih osoba rođenih do 30. 9. 1950. i prije, da vidimo njihov radno-pravni status. Ne znamo koliko ih je. Nakon što dobijemo spisak, pravna služba će pojasniti točno koji je njihov status i da se dalje provode postupci”, rekao je Burilović.

Na pitanje smatra li on da Damir Boras mora otići, rekao je: “Postupci moraju krenuti od sastavnica. Traži se od uprave i Senata da se osnuje posebno tijelo Sveučilišta koje će pomagati stručnom dijelu vezano uz etički kodeks i koje će biti stalno tijelo Sveučilišta. Donijeli smo zaključke i pravila kako u budućnosti to spriječiti. Odgovornost postoji na mnogim sastavnicama i na drugim tijelima, a kolika je odgovornost, o tome odlučuje Senat.”

Na pitanje podnošenja izvještaja Saboru rekao je: “Mi smo dužni podnijeti izvješće Ministarstvu obrazovanja, to ćemo učiniti.”

Sjednica se održala nakon što je ministar znanosti Radovan Fuchs zatražio hitnu reakciju povodom mnogobrojnih skandala koji potresaju Sveučilište u Zagrebu.

Na dnevni red idućeg Savjeta Sveučilišta će se staviti i točka srozavanja ugleda i stanja na Sveučilištu te perspektive razvoja Sveučilišta, prenosi N1.

Ministar Fuchs prijavio najbližeg suradnika rektora Borasa Državnom inspektoratu

Ministar Fuchs prijavio najbližeg suradnika rektora Borasa Državnom inspektoratu

Share This Article