VIDEO Vlada: Na dnevnom redu povjerenje Ćoriću, stanje s koronom, ZEM…

Sjednica Vlade u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Trenutno se nalazimo u najtežem periodu epidemije, kazao je premijer Plenković u svom uvodnom obraćanju na sjednici Vlade te je na sve apelirao da se pridržavaju mjera. “Nitko od nas ne želi strože mjere”, kazao je premijer.

“Po svemu sudeći imamo danas više od 3.000 zaraženih, ali o tome će izvijestiti Stožer”, dodao je i kazao kako ipak možemo govoriti o stagnaciji.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

2. Nacrt prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (EU)

3. Nacrt prijedloga zakona o elektroničkim medijima (EU)

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

5. Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (EU)

6. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (EU)

7. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (EU)

8. Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja (predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru) – davanje očitovanja Hrvatskome saboru

9. Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

10. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za razdoblje svibanj – listopad 2020.

11. Prijedlog odluke o sudjelovanju u financiranju obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje za 2020.

12. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u k.o. Makarska-Makar Gradu Makarskoj, u svrhu održavanja nekretnine na kojoj se u naravi nalaze izgrađene parkovne površine, dječja igrališta, javno-prometna površina koja se koristi za sportsko-rekreacijske aktivnosti, šetnica i spomenik

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – brodogradilištu Brodotrogir d.d., Trogir

14. 14.1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Županji za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
14.2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Sisku za zaduženje kod OTP banke d.d., Split
14.3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Ivanić za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
14.4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Ivanić za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb
14.5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Rogoznica za zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
14.6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Čađavica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

15. Prijedlog zaključka u vezi poduzimanja potrebnih aktivnosti i radnji za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje koriste javne ustanove – domovi za starije i nemoćne osobe

16. XIV. izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2019.

17. Verifikacija odgovora na zastupničko pitanje postavljeno Vladi Republike Hrvatske

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 13. studenoga 2020.
b) Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 16. studenoga 2020.

2. Prijedlog očitovanja na zahtjev Ustavnog suda Republike Hrvatske za dostavu dopunskog očitovanja u vezi sa zahtjevima i prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o dopuni Zakona o nadzoru državne granice (Narodne novine, broj 27/16) i Zakona o dopuni Zakona o obrani (Narodne novine, broj 27/16)

3. Nacrti prijedloga odluka o osnivanju konzulata (tajno)

4. Prijedlog odluke o provođenju mjera osiguranja i zaštite (povjerljivo)

5. Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) – usmeno izvješće

6. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

7. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020.

8. Kadrovska pitanja

9. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari