Stožer objavio smjernice za liječenje covida-19

Početkom 2020. godine suočili smo se s pandemijom uzrokovanom novim koronavirusom (SARS-CoV- 2, od engl. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), uzročnikom nove bolesti koja je nazvana COVID-19 (od engl. coronavirus disease 2019), javlja N1.

U Hrvatskoj su do sada izdane Smjernice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu i Hrvatskoga društva za infektivne bolesti HLZ-a za antivirusno i imunomodulacijsko liječenje oboljelih od COVID-19 te smjernice Hrvatskoga društva za infektivne bolesti HLZ-a Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19. Zbog važnosti pravovremenog otkrivanja, dijagnosticiranja, zbrinjavanja i liječenja osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 i bolesnika s COVID-19, a u cilju uspješnog suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/19), ministar zdravstva 29. travnja 2020. godine donio je odluku (ki. 011-02/20-01/194, ur. broj 534-02-2- 2/1-20-2 od 29. travnja 2020.) o osnivanju Povjerenstva za primjenu lijekova u liječenju i profilaksi COVID-19 uključujući antivirusne i imunomodulacijske lijekove, u skladu s postojećim znanstvenim dokazima i preporukama međunarodnih relevantnih institucija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

U Povjerenstvo su imenovani sljedeći članovi: doc . dr. se. Rok Čivljak, dr. med. (predsjednik), prof. dr. se. Ljiljana Perić, dr . med., prof. dr. se. Biserka Trošelj Vukić, dr . med., doc . dr. se. Dragan Ledina, dr. med., izv. prof. dr. se. lvan Puljiz, dr. med., izv. prof. dr. se. Davorka Lukas, dr. med., doc. dr. se. Dragan Lepur, dr. med., prim. dr. se. Srđan Roglić, dr. med., doc. dr. se. Miroslav Mayer, dr. med., prim. dr. se. Darko Richter, dr. med., prim. dr. se. Marinko Vučić, dr. med., doc. dr. se. Eduard Galić, dr. med. i prim. dr . se. Marinko Artuković, dr. med..

Povjerenstvo u gore navedenom sastavu usvojilo je na sjednici održanoj putem elektroničkog video­ alata Smjernice za liječenje oboljelih od COVID-19 , verzija 1 od 8. rujna 2020., koje će biti upućene svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj u kojoj se liječe bolesnici oboljeli od COVID-19. Obveza je svih zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj pridržavati se ovih Smjernica. U ostalim aspektima dijagnosticiranja, zbrinjavanja, simptomatskog liječenja i prevencije bolesti COVID-19 važeće su preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te gore navedene preporuke Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu i Hrvatskoga društva za infektivne bolesti HLZ-a, osim u dijelu koji se tiče niže navedenih preporuka.

Trenutno nema dovoljno dokaza utemeljenih na randomiziranim kontroliranim kliničkim studijama o učinkovitim i sigurnim lijekovima ili kombinaciji lijekova za liječenje bolesti COVID-19. Osnova liječenja je ublažavanje simptoma, sprječavanje komplikacija i progresije bolesti te simptomatsko i suportivno liječenje, uključujući i mjere intenzivnog liječenja za teže oboljele. Naglašena je potreba za racionalnom primjenom postojećih i dostupnih lijekova u dobro selekcioniranih bolesnika. Umjesto tzv. off-label primjene nekog antivirusnog ili imunomodulacijskog lijeka, prednost se daje terapijskoj i/ili profilaktičkoj primjeni lijeka u sklopu kliničkog istraživanja ukoliko ono postoji. Smjernice su namijenjene kliničarima, u prvom redu infektolozima i intenzivistima, ali i drugim zdravstvenim djelatnicima koji sudjeluju u liječenju bolesnika s bolešću COVID-19.

Smjernice će se redovito obnavljati i biti dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”. Sve primjedbe i prijedlozi za poboljšanje smjernica dobro su došli i mogu se pisanim putem uputiti predsjedniku Povjerenstva na elektronsku adresu: [email protected]

Facebook Komentari