SOA: Korupcija i gospodarski kriminal sputavaju razvitak i prosperitet; LNG terminal ojačat će energetsku sigurnost; Korona virus utjecat će na gospodarsku sigurnost…

LNG terminal ojačat će energetsku sigurnost RH i država okruženja, piše SOA u izvješću za 2019. godinu.

Ambiciozna dekarbonizacijska politika EU i značajna dinamika promjena u energetskom i tehnološkom sektoru uvjetuje izgradnju kapaciteta za prilagodbu gospodarstva u takvom okruženju.

Postojeće stanje u Republici Hrvatskoj zahtijeva smanjivanje ovisnosti o uvozu energenata, diverzifikaciju dobavnih pravaca u
cilju jačanja energetske sigurnosti i smanjivanja ranjivosti te podložnosti vanjskim utjecajima, kao i korištenje novih
tehnologija zasnovanih na obnovljivim resursima.

Stoga je u izgradnji LNG terminal na Krku koji je ključni objekt jačanja energetske sigurnosti Republike Hrvatske i država
okruženja.

Na energetsku sigurnost utječu geopolitičke prilike koje se preslikavaju i na tržište energenata, a jedna od posljedica
geopolitičkih nadmetanja jest i velika promjenjivost u cijenama nafte na svjetskom tržištu.

Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je poremetila stabilnost kretanja cijene energenata na svjetskom tržištu.

Na gospodarsku sigurnost utjecat će posljedice pandemije bolesti COVID-19

SOA je u skladu sa svojim zakonskim ovlastima stalna potpora mjerodavnim državnim tijelima u zaštiti osnova gospodarskog
sustava Republike Hrvatske, pri čemu se osobito ističu gospodarski subjekti koji imaju značajan utjecaj na gospodarske
prilike u Republici Hrvatskoj.

SOA ovu potporu ostvaruje izvješćivanjem državnog vrha i donositelja odluka informacijama koje se odnose na njihov djelokrug rada.

Isto tako, stalna zadaća SOA-e je suzbijanje gospodarskog kriminala, pa u tom dijelu SOA izvješćuje Državno odvjetništvo
RH i policiju o svojim saznanjima.

Hrvatsko gospodarstvo je otvoreno i dominantno orijentirano na tržište Europske unije, uz značajan udio turizma u strukturi BDPa, te će osjetiti posljedice gospodarskih poremećaja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Uslijed krize, Republika Hrvatska poduzela je niz gospodarskih mjera radi očuvanja gospodarske stabilnosti. Europska unija
ublažila je proračunska pravila kako bi vlade država članica mogle donijeti mjere u potpori svojih gospodarstava. Oporavak
hrvatskog gospodarstva bitno će ovisiti o oporavku ukupnog gospodarstva Europske unije.

Korupcija i gospodarski kriminal sputavaju razvitak i prosperitet

Korupcija u javnoj upravi, državnim institucijama i tijelima te javnim tvrtkama, uz sve negativne društvene posljedice,
predstavlja značajnu prijetnju za gospodarski razvitak Republike Hrvatske te ugrožava funkcioniranje tržišta, gospodarski rast,
smanjuje javne financije i oštećuje državni proračun.

Posebno rizično područje na području suzbijanja korupcije i gospodarskog kriminala predstavljaju procesi javne nabave i
njihova zloporaba.

Kriminalne skupine i pojedinci raznim malverzacijama i prijevarama pokušavaju na nezakonite načine ostvariti dodatnu
zaradu, a jedan od ciljeva im je i koruptivno djelovanje prema predstavnicima vlasti na raznim razinama.

Zbog velikih iznosa i složenosti projekata, koruptivnim rizicima izloženi su i veliki infrastrukturni projekti, uključujući i one koji se financiraju iz fondova EU.

Također, prisutan je interes za ulaganje kapitala nepoznatog porijekla u Republiku Hrvatsku, pri čemu postoji rizik da se radi
o „pranju“ nezakonito stečenog novca. Posebno složeni oblici korupcije, zloporabe i malverzacije u trgovačkim društvima,
izvlačenja i pranja novca imaju i svoju međunarodnu dimenziju.

O svim saznanjima vezanima za korupciju i organizirani kriminal SOA izvješćuje policiju i Državno odvjetništvo RH.

Organizirani kriminal povezan je s regionalnim kriminalnim skupinama

Intenzivirana je suradnja pripadnika domaćih s regionalnim kriminalnim skupinama pri čemu međusobno razmjenjuju i
angažiraju članove skupina iz susjednih zemalja za izvršenje kaznenih djela na svom području te si međusobno pružaju
logističku potporu za djelovanje na teritoriju drugih zemalja.

Posebno aktivna transnacionalna suradnja kriminalnih skupina odvija se na području krijumčarenja narkotika. Tako je u rujnu
2020. godine u međunarodnoj policijskoj akciji na Kanarskim otocima (teritorij Kraljevine Španjolske) uhićeno više hrvatskih
državljana koje se sumnjiči za krijumčarenje većih količina kokaina jedrilicom za prekooceansku plovidbu. Kokain je bio
namijenjen europskom ilegalnom narko tržištu.

Pritisak ilegalnih migracija potaknuo je rast organiziranog kriminala u vidu krijumčarenja ljudi.

Kao i prijašnjih godina, prisutne su pojave pokušaja krijumčarenja oružja s područja jugoistočne Europe, preko
teritorija Republike Hrvatske, na ilegalna tržišta zapadne i sjeverne Europe.

Učestali višegodišnji oružani obračuni organiziranih kriminalnih skupina iz susjednih država i dalje traju u obliku brutalnih
likvidacija pripadnika suprotstavljenih skupina te postoji opasnost da se dio tih obračuna realizira i na teritoriju Republike Hrvatske.

Suprotstavljene kriminalne skupine međusobne obračune znaju provoditi i na mjestima na kojim se okuplja veći broj ljudi.

Ratni zločini i pronalazak nestalih u Domovinskom ratu i dalje su u fokusu interesa SOA-e

Sudbina nestalih u Domovinskom ratu, pronalazak masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i sankcioniranje ratnih zločina i dalje
predstavlja jedan od prioriteta rada sigurnosnog i pravosudnog sustava Republike Hrvatske.

SOA i dalje, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, prikuplja podatke i dokumentaciju u svrhu utvrđivanja krivaca, žrtava i
okolnosti počinjenja ratnih zločina za vrijeme Domovinskog rata, utvrđivanja lokacija pojedinačnih i masovnih grobnica osoba
nestalih u Domovinskom ratu kao i utvrđivanje mjesta boravka osoba osumnjičenih za ratne zločine.

Nepovoljni demografski trendovi opteretit će daljnji razvoj Republike Hrvatske

Iako nepovoljna demografska struktura i trendovi demografskih procesa u Republici Hrvatskoj ne predstavljaju izravnu prijetnju
nacionalnoj sigurnosti, njihov nastavak će dugoročno opteretiti daljnju dinamiku društvenog i gospodarskog razvoja Republike
Hrvatske.

Facebook Komentari