Korona kriza je, država je davala potpore za plaće, ali to ih nije spriječilo da doniraju Škori i Restart koaliciji: Evo popisa

Korona kriza je, država je davala potpore za plaće, ali to ih nije spriječilo da doniraju Škori i Restart koaliciji: Evo popisa

Ovo su donatori i iznosi koje je primio Domovinski pokret a koristili su potporu:

Diecentra d.o.o. 26.955 kn
Filir d.o.o. 26.955 kn
Texnix d.o.o. 10.000 kn
Master media d.o.o. 1.625 kn
Antenna d.o.o. 6.250 kn

Ovo su donatori i iznosi koje su primila Restart koalicija a koristili su potporu:

Progeo d.o.o.- 15.000 kn
Tehnix d.o.o. -10.000 kn
Urbanitas d.o.o.-1.000 kn
Zagorjegradnja d.o.o. -10.000 kn
Ceramiche Mariner d.o.o.- 5.000kn

Facebook Komentari