FOTO Vizualizacija oboljelih od COVID-a 19 profesorice Jadranke Božikov

Piše: Prof. Slaven Letica

Osjećam potrebu da s vama podijelim dva grafička prikaza stopa oboljelih od korona virusa koje je izradila prof. dr. Jadranka Božikov, javno-zdravstvena matematičarka, statističarka i inforamtičarka sa Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar“.

Jadranka je moja draga bivša kolegica i te je vizualizacije stopa „objesila“ na moj zid.

Ja im ovim zapisom želim povećati vidljivost, a označiti ću i neke novinare da ih eventualno prenesu.

„Jadrankina vizualizacija“ pokazuje da je Hrvatska dosada bila uspješna u nadzoru i prevenciji korona virusa.

Dakako, nikada ne treba biti umišljen i preveliki optimist, jer se nikada kod virusa ne zna što donosi novi dan (od jučer do danas devet novo-oboljelih), a nije poznata ni dobna i spolna struktura oboljelih i njihovo ranije zdravstveno stanje što su najvažnije odrednice preživljavanja, ozdravljenja i smrtnosti.

Evo i Jadrankina životopisa.

Životopis

Jadranka Božikov rođena je 1951. g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i V gimnaziju. Diplomirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1977. godine na studiju matematike i stekla stručni naziv profesor matematike s nacrtnom geometrijom.
Školske godine 1977./78. radila u Zdravstvenom obrazovnom centru u Zagrebu kao profesor matematike, a od lipnja 1978. g. radi u Odjelu za informatiku Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prvo vrijeme kao stručni suradnik, a zatim kao asistent, docent i izvanredni profesor.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila poslijediplomski studij Javno zdravstvo i epidemiologija, smjer Upravljanje i planiranje u zdravstvu te magistrirala 1988. g. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Odraz višestupanjskog modela karcinogeneze na incidenciju raka u ljudskoj populaciji – primjer raka debelog crijeva” obranila 1997. g. također na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te stekla akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Epidemiologija.
Stručno i znanstveno se usavršavala pohađanjem brojnih tečajeva organiziranih u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu ali i pohađanjem drugih poslijediplomskih tečajeva i škola: 1982. g. pohađala tečaj Multidimensional data analysis (organizatori SRCE i INRIA), 1985. g. Metode umjetne inteligencije koji je organizirao Institut “Jožef Štefan” u Ljubljani, 1996. godine sudjelovala na prvom tečaju Cancer genetics koji su organizirali Institut Giannina Gaslini i IARC kod Genove. Na nekim tečajevima i konferencijama sam i aktivno sudjelovala u svojstvu predavača, posebice na onima organiziranim u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (Medicinska genetika 1984., Development of health system research 1988., NIDDM – Epidemiology, complications and treatment 1989., Mathematical modelling in epidemiology 1990. g.). Sudjelovala na više međunarodnih kongresa te na brojnim domaćim kongresima, simpozijima i sastancima.

Kroz dugi niz godina sudjeluje u nastavi predmeta Medicinska informatika (nekad Zdravstvena informatika) na dodiplomskom studiju medicine te u poslijediplomskoj nastavi Medicinske informatike. Također sudjelovala neko vrijeme u dodiplomskoj nastavi predmeta Medicinska statistika. Sudjelovala u nastavi predmeta Medicinska statistika i informatika za studente Visoke zdravstvene škole u Zagrebu te u poslijediplomskoj nastavi predmeta Medicinska informatika na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Voditeljica je predmeta Simulacijsko modeliranje u medicini i zdravstvu na doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo na našem Fakultetu a sudjeluje i u nastavi metodoloških predmeta Medicinskoinformatičke metode, Osobitosti kliničkih medicinskih istraživanja, Medicinska praksa zasnovana na dokazima i Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada.
Od svog dolaska na Školu narodnog zdravlja sudjelovala u više znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije ali i u drugim znanstvenim i stručnim projektima, kako domaćim tako i međunarodnim. U okviru rada na projektu “Trajno usavršavanje za primarnu zdravstvenu zaštitu” boravila na tromjesečnom usavršavanju u Japanu 1985. g. Radeći na stručnim projektima sudjelovala u izradi više stručnih elaborata i projekata. Bila sam voditelj informatičkog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije (2001.-02.) “eDZ – elektronički dom zdravlja: web mjesto za liječnike obiteljske medicine i njihove suradnike” koji je pozitivno ocijenjen a rezultati su javno dostupni na web mjestu projekta http://www.snz.hr/edz. Od godine 1980. sudjeluje u međunarodnom projektu “Public health collaboration i South Eastern Europe: Programmes for training and research in pulic health” koji je bio financiran iz Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu a kasnije iz drugih izvora (DAAD), a Škola narodnog zdravlja je regionalni koordinacijski centar projekta.

Trajni znanstveni interes joj je simulacijsko modeliranje i njegova primjena u biomedicini, osobito u epidemiologiji i javnom zdravstvu, a šire područje stručnog i znanstvenog rada medicinska informatika. Kao rezultat tog rada objavila u suautorstvu više od 90 radova od čega 18 indeksiranih u Current Contentsu i još 19 indeksiranih u drugim međunarodnim indeksima (većinom u Index Medicus/MEDLINE). Ukupni broj citata u SCI premašuje 100 (2007. g.). Sudjelovala na 30-tak međunarodnih i domaćih kongresa te je autor više nastavnih tekstova za dodiplomski i poslijediplomski studij. Iz popisa radova i kongresnih priopćenja je vidljivo da stručno i znanstveno često surađuje i objavljuje s članovima drugih katedri, zavoda i klinika Medicinskog fakulteta ali i Stomatološkog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta u Osijeku i Instituta “Ruđer Bošković”.

Uz redovite obveze u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi te radu na znanstvenim i stručnim projektima osobito je angažirano radila i još uvijek radi kao pomoćnica voditelja poslijediplomskog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo (raniji naziv Biomedicina odnosno Medicinske znanosti) Medicinskog fakulteta te je zajedno s voditeljem prof. dr. sc. Zdravkom Lackovićem i drugim članovima Voditeljstva studija radila na unaprjeđenju tog studija, uvođenju ECTS bodovnog sustava, definiranju tzv. treće bodovne skupine, organiziranju razredbenog postupka koji uključuje provjeru razumijevanja stručnog engleskog teksta i služenja informacijskom tehnologijom u pronalaženju dokumenata na mreži, a posebice je u Voditeljstvu zadužena za evaluaciju nastave i organizaciju i održavanje web mjesta studija putem kojeg se studenti obavještavaju o svemu uključivo i mogućnostima mobilnosti te je kao rezultat tog rada napravljena on-line dostupna baza doktorskog studija Medicinskog fakulteta koja se i dalje razvija s ciljem da preraste u bazu hrvatskih doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva s potencijalom uključivanja i drugih studija iz Europe i šire.

U tom cilju je nakon dviju europskih konferencija o harmonizaciji doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva održanih u Zagrebu 2004. i 2005. godine kojima je domaćin bio Medicinski fakultet (predsjedavajući prof. dr. sc. Zdravko Lacković, voditelj doktorskog studija, a tajnica prof. dr. sc. Jadranka Božikov) utemeljena i Europska udruga doktorskih studija u području biomedicine i zdravstva (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System – ORPHEUS) u čiji Izvršni odbor je izabrana te joj je povjerena funkciju blagajnika ORPHEUS-a.

Facebook Komentari