HZJZ: Što je SARS-CoV-2, a što COVID-19?

Novi koronavirus koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2).

Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi.

COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2, piše na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Odakle potječu koronavirusi?
Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1 cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

Facebook Komentari