Policajci: Zakinuti smo! U tri i pol godine na obračunu plaće i dodataka oštećeni smo za 350 milijuna kuna

Nacionalni sindikat policije MUP-a podnijet će kaznenu prijavu protiv odgovornih iz MUP-a zbog štete od 350 milijuna kuna za koliko su po njihovom mišljenju oštećeni svi policajci od primjene tzv. COP-a – Centralnog obračuna plaće od studenog 2014.godine do danas.

Zajedno sa svojom pravnom službom, kao i stručnim pravnim timom odvjetničkih društava koji zastupaju interese Nacionalnog sindikata policije i njegovih članova (odvjetnici Branko Šerić i Vedran Pajić) te u suradnji sa stalnim sudskim vještacima financijsko-računovodstvene struke, Nacionalni sindikat policije je u razdoblju od kolovoza 2017. godine proveo praćenje, analizu i stručnu obradu obračuna plaća uposlenima u MUP-u RH te tom prilikom u više provedenih vještačkih nalaza utvrdio da MUP RH, odnosno Vlada, primjenom COP-a krši odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u dijelu obračuna plaće i dodataka na plaću uposlenima u MUP-u.

– U slučaju da DORH odbaci našu prijavu jer državi, Nacionalni sindikat policije MUP-a RH će kao supsidijarni tužitelj nastaviti kazneni progon kako bi stvarni krivci odgovarali za svoja nedjela i zlouporabe. Članovi našeg sindikata će svakako tužiti MUP, a pozivam i članove i čelnike drugih policijskih sindikata da to sami učine ili da nam se u tužbi pridruže. Mi smo do sada u našem sindikatu na ova vještačenja koja su dovela do ovog zaključka potrošili 25 tisuća kuna i to sada ne moraju činiti drugi sindiakti,ako nam se pridruže, govori Slobodnoj predsjednik NSP-a Nikola Kajkić.

– Naime, ovo nije krivica samo prethodne već svakako i ove Vlade te stoga koristimo prigodu ukazati da do sada mi uposlenici u MUP-u ne pamtimo da je od osamostaljenja Republike Hrvatske ikada počinjena ovakva krađa i nepravda na štetu uposlenika u MUP-u, kaže Kajkić koji napominje da je po rezultatima vještačenja od primjene COP-a svaki policajac do sada “zakinut” za 14 i po tisuća kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Facebook Komentari