PRIJENOS Vlada o Zakonu o obveznim odnosima, najmu stanova, novim vojnicima, pjesniku i domoljubu Petru Preradoviću….

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održati u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova

2. Nacrt prijedloga zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU)

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

6. Prijedlog uredbe o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP

7. Prijedlog plana prijma osoblja za 2018. godinu u Oružane snage Republike Hrvatske

8. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja

9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

10. Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari

11. Prijedlog odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2018. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Agencije za investicije i konkurentnost

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje Dodatka II. Ugovora o zajedničkom financiranju projekta Županijski centar za gospodarenje otpadom “Kaštijun”

14. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona (predlagateljica: dr. sc. Ines Strenja-Linić, zastupnica u Hrvatskome saboru)
b) Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu

15. a) Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu
b) Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za uspostavu diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Ruande

17. Prijedlozi zaključaka u vezi s:

a) Protokolom 8. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju
b) Memorandumom o suglasnosti kojim se inicijativa zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (CESEC) o povezivanju plinskih sustava dopunjuje Zajedničkim pristupom elektroenergetskom tržištu, energetskoj učinkovitosti i obnovljivom razvoju

18. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad obilježavanjem dvjestote obljetnice rođenja hrvatskog pjesnika i domoljuba Petra Preradovića (Virovitičko-podravska županija, 2018. godine).

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 15. veljače 2018. godine
2. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

3. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec siječanj 2018. – usmeno izvješće

4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće

5. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu – usmeno izvješće

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari