DUZS: Novi požar na otoku Korčuli (Smokvica – Zavalatica)

DUZS je objavio pregled današnjeg stanja na požarištima.

11:00 sati

Župan Šibensko – kninske županije Goran Pauk 23. kolovoza 2017. donio je Odluku o pripravnosti u sustavu civilne zaštite na području Šibensko – kninske županije.

Odluka o podizanju stupnja pripravnosti u sustavu civilne zaštite na području Šibensko – kninske županije donešena je na temelju informacija iz sustava ranog upozoravanja koje su tri puta dostavljene od nadležnih službi prema jedinicama lokalne samouprave o mogućim opasnostima i rizicima nastanka velike nesreće.

Ova odluka odnosi se na stožere civilne zaštite jedinica lokalne samouprave i ostale operativne snage sustava civilne zaštitekoje su dužne sukladno svojim planovima i prosudbama podignuti stupanj pripravnosti u djelokrugu svoje nadležnosti

10:00 sati

Novi požar na otoku Korčuli (Smokvica – Zavalatica). Gori mlada borova šuma, požar gase zemaljske snage.

Ugašeni požari: Hvar, Dubovica kod tunela (ugašen sinoć u 20:00 sati), Dupci – Slime (ugašen jutros u 7:00 sati), Brač – Pučišća (ugašen jutros u 7:00 sati) te kod Imotskog (ugašen jutros u 7:00 sati)

Facebook Komentari