Vukovar: Američka vojska s pola milijuna dolara financira dogradnju vrtića na Mitnici

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava obišao je radove na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića Vukovar 1 na Mitnici.

Projektom je predviđena izgradnja nove zgrade vrtića koja će hodnikom biti povezana sa postojećom i činit će jedan funkcionalni sklop. Nova građevina imat će i zaseban ulaz. Površina postojećeg dječjeg vrtića je 566 m2 , a površina novog dijela je 717 m2.

Ugovorena vrijednost radova na dogradnji vrtića je 643.954,42 američkih dolara. Dogradnju vrtića sa 515.163,54 američkih dolara financira Korpus inženjera zapovjedništva američkih oružanih snaga, Europski odjel, dok će Grad Vukovar snositi trošak poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 128.790,88 američkih dolara.

Novi dio vrtića planiran je za pet novih odgojnih skupina, tri vrtićke i dvije jasličke. „Najvažnije je što ćemo s novim prostorom dobiti mogućnost za povećanjem broja djece koja će pohađati ovaj vrtić.

Na Mitnici slobodno možemo govoriti o drugačijem trendu u odnosu na drugi dio grada jer je broj djece odavno premašio kapacitete ovog vrtića. Ovdje živi sve više mladih obitelji s djecom što nas svakako raduje. Upravo zbog toga odlučili smo se na investiciju ovakvog tipa,” objasnio je gradonačelnik Penava dodajući kako trenutno vrtić pohađa 125-ero djece.

U novom dijelu vrtića, osim prostorija za odgojne skupine, planirane su prateće prostorije poput sanitarija, prostorije za odgojitelje, pedagoga, spremišta i slično.

Osim izgradnje novog dijela vrtića, projektom je planirana rekonstrukcija kotlovnice centralnog grijanja u postojećoj građevini. U postojećoj kotlovnici ugrađen je kotao na lož ulje.

„U sklopu rekonstrukcije kotlovnice izvest će se zamjena kotla i promjena medija za zagrijavanje. Novi kotlovi imat će mogućnost rada na lož ulje i zemni plin koji je jeftiniji i ekološki prihvatljiviji,” istaknuo je gradonačelnik Penava.

Gradonačelnik je na Mitnici otvorio i novo dječje igralište koje je opremljeno zahvaljujući donaciji Grada Dubrovnika. Vrijednost opreme je 85.000 kuna. Riječ je o šestom otvorenom igralištu ove godine.

Facebook Komentari