Hrvatska i dalje osigurava mirovine za 23.600 partizana, ustaša i domobrana, ali i 7200 vojnika JNA

Piše: Dražen Prša

Velik broj građana Hrvatske zamjera državi isplatu mirovina pripadnicima bivše JNA, kao i sudionicima NOB-a.

Tako se, prema podacima s kraja 2016. godine, isplaćivalo oko 23.600 mirovina na temelju sudjelovanja u Drugom svjetskom ratu, bez obzira na stranu i vojsku, piše Glas Slavonije.

Stvar je u tome da je, na temelju važećih zakona, osobama kojima je prestalo svojstvo vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. i koje su imale prebivalište u Hrvatskoj, a kojima je Zajednica vojnih osiguranika u Beogradu obustavila isplatu mirovine i nisu se ogriješile u kaznene propise RH preuzeta je isplata mirovine u visini 63,22 posto od mirovine koju su ti korisnici imali u prosincu 1991. godine.

Tako sada njih još 7194 prima mirovinu u prosječnom iznosu od oko 3000 kuna.

Uz to, Hrvatska isplaćuje mirovine i pripadnicima Hrvatske domovinske vojske (domobrani, Ustaška vojnica te Oružnica NDH te bivši žandari od 1941. do 1945. godine).

Prema podatcima HZMO-a početkom 2017. mjesečna se mirovina u prosječnom iznosu od 2270 kuna isplaćivala za njih 7011.

Bivših pripadnika NOB-a je najviše, 15.726, a primaju prosječnu mirovinu od 2660 kuna mjesečno.

No procijenjuje se da se od tih 15.726 mirovina samo oko 6300 starno isplaćuje živim borcima. Ostalo su tzv. obiteljska mirovine, koje uglavnom primaju njihove udovice.

Supruga koja naslijedi boračku mirovinu u prosjeku prima 2437 kuna. Nakon što i ona premine, isplata mirovina prestaje.

Nije istina da se boračka mirovina i dalje isplaćuje unucima, braći i sestrama.

Uz pripadnike raznih borbenih formacija, prema posebnim propisima mirovinu primaju i bivši politički zatvorenici. Njih je sada 3499,te primaju mirovinu u prosječnom iznosu od 3579 kuna.

A posebni se mirovinski propisi odnose i na bivše službenike u saveznim tijelima bivše SFRJ, te njih 43 prima prosječnu mirovinu od 3572 kune.

Posebni se propisi odnose i na 71.944 umirovljena hrvatska branitelja iz Domovinskoga rata, koji prosječno mjesečno primaju 5075 kuna.

Tu je i 32.627 branitelja koji su mirovinu stekli prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji iz 2005. godine čija prosječna mjesečna mirovina iznosi 2195 kuna.

Facebook Komentari