Kovač: Ako slovenska kontrola granice prouzroči štetu turističkoj sezoni, Hrvatska treba od EU tražiti naknadu te štete

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova i aktualni predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Miro Kovač drži da bi Hrvatska trebala tražiti odštetu od EU ako kontrole na granici naštete turističkoj sezoni.

Sama Uredba EU-a o jačanju kontrola na vanjskim granicama jasno određuje da država članica može odlučiti prijeći na ciljane kontrole ako bi sustavne kontrole “imale nerazmjeran učinak na protok prometa”.

Odgovornost je, dakle, na Sloveniji koja bi trebala postupiti razumno i fleksibilno u vrijeme intenzivnog prometa.

Ako bi Slovenija nastavila vršiti sustavne kontrole za vrijeme turističke sezone, to bi značilo da je Hrvatska, koja ostvaruje 20 posto svoga bruto domaćeg proizvoda u turizmu, na jedinstvenom tržištu Europske unije diskriminirana.

To se kosi s duhom europskog prava, to bi bio udar na temeljne slobode Europske unije: slobodu kretanja osoba, roba, usluga i kapitala. Želim vjerovati da će se sa Slovenijom i Europskom komisijom definirati model razumne primjene Uredbe o jačanju kontrola na vanjskim granicama. Sustavne kontrole preko ljeta nanijele bi hrvatskom gospodarstvu ogromnu štetu.

Hrvatska bi onda od Europske unije mogla i trebala tražiti naknadu štete. Za to postoji temelj u europskom pravu. Nije u duhu europskog prava da primjena jedne uredbe Europske unije nanese zemlji članici gospodarsku štetu, da diskriminira Hrvatsku i građane Europske unije, drži Miro Kovač.

Facebook Komentari