VIDEO Vlada je sa sjednice uputila u Sabor tzv. lex Agrokor, odnosno Zakon o izvanrednoj upravi u sistemski važnim tvrtkama

Kako je najavljeno, Vlada je sa sjednice uputila u Sabor tzv. lex Agrokor, odnosno Zakon o izvanrednoj upravi u sistemski važnim tvrtkama.

Ovaj kontroverzni zakon već je izazvao nervozu kod vjerovnika, a stanje se dodatno kompliciralo blokadom velikog broja tvrtki u sklopu Agrokora. Na sjednici Vlada, pak, nije ministar financija Zdravko Marić, bivši zaposlenik Agrokora, koji je više puta bio prozivan ovih dana zbog izjava iz ruske VTB banke, kojima se tvrdi da Agrokor nije istinito prikazivao stanje duga.

Martina Dalić, ministrica gospodarstva, navela je da je cilj zakona osigurati i osnažiti financijsku stabilnost gospodarstva i zemlje, ako se s teškoćama suoče tvrtke od sistemskog značaja za gospodarstvo, sudeći prema veličini tvrtke.

Značajne teškoće takvih kompanija, ukoliko bi se događale u nekontroliranom ozračju, mogle bi imati negativne posljedice za gospodarstvo.

“Proces izvanredne uprave efikasniji je od predstečajnih postupaka.. Upravom će se omogućiti normalno poslovanje kompanije i financijsko, poslovno i vlasničko restrukturiranje”, navela je ministrica gospodarstva.

“Unutar postupka je moguće uz suglasnost vjerovničkog vijeća isplatiti dio tražbina dospjelih do trenutka traženja procesa”, kazala je. “Krajnji cilj jest postići nagodbu među vjerovnicima o načinu namirenja tražbina i načinu restrukturiranja i boljeg poslovanja kompanije. Ta nagodba se dogovara pod povjerenjenikom… uobičajenim glasovanjem vjerovnika”, dodala je.

“Proces traje najviše 15 mjeseci. Ne radi se o trajnom stanju. Ako proces nagodbe ne uspije, zakon predlaže da kompanija ide u stečaj. Važno je istaći da su osobine postupka predviđenog zakonom ni u kojem konkretnom slučaju nije usmjeren na spašavanje pojedinih osoba, kompanija ili nefer tretiranje bilo kojeg sudionika, vjerovnika u bilo kojoj od sistemskih kompanija”; kazala je Dalić. Sasvim je logično da su opazili prilikom ovoga probleme s kojima se suočava Agrokor, zaključila je.

“Postoje situacije kada se velike kompanije nađu u problemima, a značaj kompanija ima sistemski značaj za… ukupnu stabilnost zemlje. U sličnim situacijama su se znale naći i druge članice EU.”, kazao je Andrej Plenković. Vlada predlaže zakon koji će omogućiti da imamo zakon da se omogući postupak izvanredne uprave u poduzećima kojemu obveze iznose više od 7,5 milijardi kuna te više od 5000 zaposlenih.

“Ne radi se nacionalizaciji, izvlašćenju ili bilo kakvoj povredi vlasništva”, kazao je. Postupak se pokreće u suglasju vjerovnika i vlasnika, a država imenuje povjerenika za restrukturiranje i osiguravanje održivosti, likvidnosti.

“Najprije se dogovara aranžman s vjerovnicima, kreditorima, tako da oni stave pauzu na potraživanja, da dođe do novih kredita, svježih sredstava za namirivanje obveza i normalno poslovanje komapnije, nakon čega se omogućuje restrukturiranje i korištenje usluga konzultanata koji restrukturiranje rade”, kazao je Plenković.

“Proveli smo konzultacije sa svim strankama oporbe. Važno je da svi pokažu da su na razini trenutka. Vlada se ponašala razborito i odgovorno, nismo ni na koji način pogoršavali izjavama situaciju, naprotiv. Ovaj zakon je pravi i jedini put kojim možemo krenuti u najbitnije – ne u pomaganje nekoj osobi ili kompaniji, već ukupnoj stabilnosti i krvotoku našeg gospodarstva”, kaže Plenković.

Idućeg tjedna nacrt će se naći u Saboru, iako Vlada smatra da je razmjeran i raspravit će se s visokim predstavnicima Europske komisije, kako bi bio u skladu s europskim direktivama.

Premijer Andrej Plenković sazvao je uoči ove dramatične sjednice sazvao konzultacije s oporbom, očito oko situacije u Agrokoru i Lex Todoriću. Na sastanku u Vladi su bili predstavnici SDP-a Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić te Arsen Bauk, zastupnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić a zastupnik Snage Goran Aleksić napustio je promociju jedne knjige jer ga je “premijer pozvao na hitan sastanak”. U Vladu je pozvan i Ivan Lovrinović.

Ruske banke, kako se neslužbeno doznalo, ne žele da se on donese. Osim neaktiviranja ili nedonošenja tog zakona, ruske banke mogu tražiti i da se ne pokreće stečaj ili predstečaj, što država ne može garantirati kada su u pitanju drugi vjerovnici, pojasnio je novinar Frenki Laušić u studiju N1.

NAPOMENA: Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1. Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora

4. Prijedlog uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (EU)

5. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU)

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

8. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

9. Prijedlog odluke o davanju prethodnog odobrenja za razminiranje perspektivne vojne lokacije „Korešnica“, Žrnovnica

10. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d., za kratkoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi poštanskih usluga za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine

14. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
16. Prijedlog odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

18. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Ministarstvu pravosuđa za novo zapošljavanje na određeno vrijeme

19. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru)
b) Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)

20. Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

21. Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2015. godinu

22. Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2015. godinu

23. Prijedlog zaključka u vezi s pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

24. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeća za vanjske poslove (FAC), 3. travnja 2017. godine
b) Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 3. travnja 2017. godine

2. Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)

3. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 421. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) – davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske
4. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti

5. Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari