I dalje raste poslovni optimizam u EU, presudan poravak indeksa poslovnog raspoloženja u UK

Istraživanje provedeno za studeni još nije obuhvatilo rezultate predsjedničkih izbora u SAD-u, tako da je nastavljeno poboljšavanje poslovnog raspoloženja poduzetnika na razini EU prisutno od rujna.

Presudni utjecaj na takvo kretanje ima oporavak indeksa poslovnog raspoloženja u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je znatno pogoršan nakon objave rezultata referenduma o istupanju iz EU u toj zemlji.

Međutim, kako je postajalo sve jasnije da je riječ o dugoročnom procesu čiji će rezultati ovisiti o zahtjevnim pregovorima, tako se i poslovno raspoloženje poduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu brzo oporavilo. Indeks poslovnog raspoloženja ne bilježi samo kratkoročno pozitivne trendove, nego je u studenomu bio i najviši od početka godine, i to zahvaljujući rezultatima u većini uključenih sektora.

Točnije, zahvaljujući ostvarenim rezultatima i knjigama narudžbi, najbolji mjesečni rezultati istraživanja u ovoj godini bilježe se u industriji, trgovini na malo, građevinarstvu te kod financijskih usluga, tako da su izuzetak samo uslužni sektor i potrošači kod kojih i dalje prevladava negativno raspoloženje.

Takvo kretanje indeksa poslovnog raspoloženja kod potrošača objašnjava i nadalje relativno nisku sklonost potrošnji nužnoj za znatnije dinamiziranje rasta na razini EU. Hrvatska je i u studenomu bila među članicama koje su obilježavali jednako pozitivni trendovi, pri čemu je indeks poslovnog raspoloženja bio na razini prethodnog mjeseca.

Međutim, Hrvatska je bila među rijetkim članicama u kojima je rast indeksa prije studenoga imao petomjesečni trend rasta, odnosno među rijetkim članicama čije poslovno raspoloženje nije pogoršano nakon spomenute objave rezultata referenduma, pa se stagniranje poslovnog raspoloženja na razini prethodnog mjeseca i dalje može smatrati pozitivnim.

Najoptimističniji sektor u Hrvatskoj uključen u istraživanje ostao je sektor usluga, a negativno raspoloženje i dalje prevladava kod potrošača i u građevinarstvu. Građevinarstvo ipak obilježavaju prilično pozitivni trendovi u poboljšanju indeksa, odnosno ublažavanju prevladavajućega pesimističnog raspoloženja, analizira HGK.

Facebook Komentari