Vrdoljak o izmjenama poreznih zakona: Ostane li na ovome RH će ostati dugoročno uvozna ekonomija

„Nažalost, moram konstatirati da ovo nije reforma, ovo su izmjene poreznih zakona. Vlada nije uzela u obzir nijedan strateški dokument kako bi ga implementirala u novu poreznu politiku. Nema poreznog rasterećenja ključnih gospodarskih, prvenstveno izvoznih sektora. Turizam vraćaju korak unazad, ICT nisu ni spomenuli, kao ni mnoge druge gospodarske grane koje treba porezno rasteretiti. Nema poticanja obrazovanja, nema prijedloga koji bi trebao dovesti većeg broja visokoobrazovanih u strukturi zaposlenih. Ostane li na ovim prijedlozima, ostat ćemo dugoročno uvozna ekonomija i centralizirana država“, rekao je komentirajući najavljene izmjene poreznih zakona predsjednik HNS-a i potpredsjednik Sabora Ivan Vrdoljak.

Stoga će HNS kao konstruktivna oporba dati svoje prijedloge i amandmane. „HNS će saborskim raspravama i amandmanima pokušati popraviti stanje i postići da se izmjenama poreznih zakona da jasna vizija razvoja Hrvatske kao zemlje koja smanjuje ovisnost o uvozu, zemlje koja potiče obrazovanje, ICT sektor, istraživanja i inovacije. Ako te izmjene uđu u prijedloge zakona, tada će ovaj cijeli paket imati jasnu viziju toga kuda bi hrvatsko gospodarstvo trebalo ići“, rekao je.

Vrdoljak je ocijenio da u Vladinom prijedlogu nema odgovora na to kako će Hrvatska izgledati nakon poreznih izmjena, za tri, pet ili deset godina, nema jasne vizije, sveobuhvatnosti i promjene načina funkcioniranja poreznog sustava, što bi reforma trebala podrazumijevati. „Drugi veliki nedostatak izmjena poreznih zakona je da Vlada uopće nije uzela u obzir strateške dokumente RH. To nisu dokumenti pojedine Vlade ili ministra, nego dokumenti koji su definirali jasan smjer kojim pojedini sektor ili cjelokupno hrvatsko gospodarstvo trebaju ići. Vrlo jasno možemo vidjeti da se Strategija razvoja turizma Hrvatske ovim poreznim izmjenama dezavuira“, istaknuo je dodajući da je priča ista i s Industrijskom te strategijama pametne specijalizacije i inovacija, što za posljedicu ima činjenicu da će Hrvatska ostati uvozno orijentirana ekonomija.

Upozorio je i da se poreznim izmjenama bez jasnog kriterija kompenzacijskih mjera od strane Ministarstva financija za jedinice lokalne i regionalne samouprave zemlja još više centralizira. „Samo časna pionirska riječ ministra financija nije dovoljna da bi se moglo ozbiljno razmišljati o kompenzacijskim mjerama za jedinice lokalne i regionalne samouprave. One su odgovorne za naše vrtiće, škole, za niz drugih usluga koje pružaju građanima, a više nisu sigurne hoće li se favorizirati isključivo oni simpatični ministru financija ili premijeru“, rekao je te poručio da kriteriji prema kojima se ove mjere primjenjuju moraju biti potpuno jasni.

„Budući da smo obećali, a želimo to i biti, HNS se kao konstruktivna oporba ne ustručava pohvaliti samu namjeru širokih poreznih izmjena. Možemo pohvaliti i namjeru povećanja dohotka, kao i zadržavanje opće stope PDV-a, jer danas nije trenutak za njeno snižavanje. Možemo pohvaliti i porezno rasterećenje malih i srednjih poduzetnika i obrtnika te smanjenje PDV-a na inpute u poljoprivrednoj proizvodnji“, rekao je predsjednik HNS-a.

Zaključio je da se hrvatskom gospodarstvu može pomoći tako da se jasno podrži izvozni potencijal strateških industrija. S druge strane, onima ugroženog socijalnog statusa trebalo bi pomoći kroz socijalne politike i programe, a ne kroz poreznu politiku, smatra Vrdoljak.

Facebook Komentari