Nastavlja se rast plaća, ali i dalje pola zaposlenih ima nisku neto plaću, manju od 5483 kune

U kolovozu je zabilježen rast plaća na mjesečnoj i godišnjoj razini. Tako je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 5 673 kune, što je 1,4% više nego u prethodnom mjesecu i 1,8% više nego u kolovozu prošle godine.

Istodobno je prosječna mjesečna bruto plaća narasla na 7 764 kune, što je 1,5% više nego u srpnju ove godine te 2,5% više nego u kolovozu prošle. Pri nastavku pada potrošačkih cijena realne su plaće porasle više nego nominalne pa je na godišnjoj razini neto plaća realno povećana za 3,4%, a bruto plaća za 4,1%. Time se, kao i u svim ovogodišnjim mjesecima, nastavlja razdoblje snažnijeg rasta bruto od neto plaće kao rezultat prestanka djelovanja poreznih promjena koje su prošle godine rezultirale snažnijim porastom neto plaće.

Medijalna neto plaća iznosila je u kolovozu 5 483 kune, što znači da je polovina zaposlenih imala višu, a polovina nižu plaću od tog iznosa.

Kumulativno je u prvih osam mjeseci ove godine prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 7 739 kuna, što je nominalno 1,9% te realno 3,5% više nego u prvih osam mjeseci prošle godine. Istodobno je prosječna mjesečna neto plaća iznosila 5 664 kune, što je nominalno 1,5% te realno 3,0% više nego u istom razdoblju prošle godine. Nastavak rasta plaća povećava raspoloživi dohodak stanovništva, a time potrošački optimizam i potrošnju kućanstava, što pridonosi nastavku gospodarskoga rasta.

U prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine prosječna je neto plaća najviše porasla u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina (21,2%), potom u Proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (18,3%) te Informacijskim uslužnim djelatnostima (7,4%). Istodobno su prosječne neto plaće najviše pale u Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom (za 8,3%), u Vodenom prijevozu (za 7,0%), u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (za 4,5%) te u Pomoćnim uslužnim djelatnostima u rudarstvu (za 4,2%).

I u kolovozu je nastavljena situacija u kojoj među nama sličnim zemljama jedino Slovenija (1 571 euro) i Hrvatska (1 038 eura) bilježe prosječnu bruto plaću višu od tisuću eura. Prema visini bruto plaće slijede Poljska (980 eura), Slovačka (960 eura), Mađarska (832 eura), Crna Gora (755 eura), Bosna i Hercegovina (669 eura), Rumunjska (644 eura), Makedonija (533 eura) i Srbija (507 eura).

Pri nastavku gospodarskog rasta i povoljnijim kretanjima na tržištu rada očekujemo zadržavanje rasta plaća do kraja ove godine, što će i dalje obilježavati viši rast bruto plaće u odnosu na rast neto plaće.

Međutim, u narednoj bi se godini mogao vratiti brži rast neto plaća, ostvare li se najavljene promjene u poreznom sustavu povezane s izmjenama u porezu na dohodak.

Povećanje neoporezivog dijela plaće, uvećanje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove te izmijenjeni porezni razredi i stope oporezivanja rezultirali bi rastom prosječne neto plaće, čime bi se nastavio i učvrstio pozitivan doprinos uvećanoga raspoloživog dohotka kućanstava i stoga povećane osobne potrošnje dinamiziranju ukupnoga gospodarskog rasta, kažu u HGK.

Facebook Komentari