Šeik objasnio: žene ne moraju prikrivati lice, nikab nije obvezan!

Šeik Khaled Omrad, glavni tajnik Vijeća za fatvu Sveučilišta Azhar u Kairu, čije smjernice slove kao općevažeće za sve sunitske muslimane za Deutsche Welle je kazao kako muslimanke ne moraju pokrivati lice i kako šerijatski zakon kada je riječ o ženama propisuje samo tri stvari.

“U svetom Kuranu i suni  postoje pravila odijevanja – posebno za žene. Odjevni predmet ne smije isticati liniju tijela, ne smije otkrivati tijelo i na smije biti usko pripijen uz tijelo. I odjeća ne bi trebala pokrivati ruke i lice”.

Što se tiče vela koji potpuno pokriva lice, takozvanog nikaba, ni Kuran ni suna ne obvezuju ženu da ga nosi. To ne stoji u načelima šerijatskog prava. Samo su žene proroka Muhameda morale pokrivati lice”.

To je bila iznimka koja je vrijedila prije 1400 godina, govori Šeik Khaled Omrad i napominje kako to nije opravdanje za kopiranje.

“Iznimka važi samo za prorokove žene. Ako šerijatsko pravo kaže da ovo posebno pravilo, da se pokriva lice, važi samo za proroka i njegove žene, onda druge muslimanske žene to ne smiju koristiti za opravdanje da to oponašaju. Radi se samo o proroku”, kazao je šeik.

“Žena koja je odrasla u društvu u kojemu je uobičajeno nošenje nikaba, ima pravo s vjerskog stanovišta sama odlučiti hoće li nositi nikab ili ne. Ali to ne smije gledati kao vjerski čin”, zaključuje Omrad. Neki smatraju, kaže, da u nekim društvima nikab za žene predstavlja zaštitu, pa je tada u redu da ga nose, međutim, napominje, kad nikab nanosi štetu nekom društvu, kada on služi kao krinka za izvođenje terorističkih napada, onda je za to da se zabrani.

Facebook Komentari