Predrag ŠtromarOpet odbijen Bandićev GUP

Izmjene zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP) ponovno nisu dobile suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje smatra da dokumentaciju i elaborat GUP-a treba dopuniti i…