Oznaka: polica osiguranja kredita

Čitajte sitna slova. Polica osiguranja kredita najčešće je novac bačen u vjetar, od nje nemate – baš ništa

Građani su plaćali osiguranje, ali kad je došlo vrijeme da se polica…

Hrvatska6 Hrvatska6