oduzimanjeMađarima oduzimaju pravo glasa u EU-u?

Zbog učestalog narušavanja temeljnih ljudskih prava i ozbiljnog kršenja vrijednosti EU-a u Mađarskoj, zastupnici Europskog parlamenta pozvali su u srijedu na pokretanje postupka koji bi…