hanfa
Nepotistička kultura u Hrvata

Piše: Prof. dr. sc. Kristijan Krkač Zamislimo sa se kandidiram na radno mjesto na kojem pod vidom mog zapošljavanja, rada, rezultata i napuštanja tog radnog…