Oznaka: forum hrvatskih manjina

Forum hrvatskih manjina: Kakva su prava Hrvata u susjedstvu? U Srbiji se sustavno asimiliraju

Kaže se da je položaj manjina mjerilo demokratičnosti društva i države. Hrvatska…

hrvatska danas hrvatska danas