dug

Fina: Poruka o dugovima nije naša, to je prijevara

Obavještavamo javnost o pojavi elektroničke poruke pod nazivom “Nepodmireno dugovanje #4806”, sljedećeg sadržaja: “Poštovani/a, uvidom u bazu nenaplaćenih potraživanja, ustanovljeno je da imate nepodmireno dugovanje…