HZMO prodaje stanove, početne cijene su dosta povoljne

Foto: Unsplash/ Ilustracija

Na internetskim stranicama HZMO-a objavljen je javni natječaj za prodaju nekretnina- stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “viđeno – kupljeno“. Prodavatelj ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet javne prodaje.

Jamčevina

Stanovi za koje je naznačeno da su u izvanknjižnom vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u posjedu su prodavatelja, ali nisu u zemljišnim knjigama upisani kao njegovo vlasništvo, što ne utječe na pravo vlasnika da raspolaže sa svojom nekretninom. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kupcima će predati stan u posjed i dati svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže za stan, međutim dužnost kupca je da upiše stan u zemljišne knjige.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini 10 posto početne cijene nekretnine u korist Državnog proračuna. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje vratit će jamčevinu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, s tim da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamate za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Krajnji rok predaje ponuda je 6. kolovoza 2024., a ponude će se otvarati 19. kolovoza 2024. u 10.00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3, dvorana A, II. kat. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ponuditelji osobno ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja (potrebna punomoć ovjerena kod javnog bilježnika), naveli su iz HZMO-a, prenosi N1.

Više informacija o lokacijama, cijenama i uvjetima pogledajte OVDJE.

Share This Article