DHMZ se oglasio o poplavama, evo kad se očekuje smirivanje situacije

Foto MUP

Državni hidrometeorološki zavod objavio je novu obavijest o visokim vodostajima rijeka. Upozoravaju da oborinsko razdoblje i dalje traje te da mogućnost daljnjih problema i dalje postoji. Dio vodostaja je još u porast, a smirivanje se očekuje krajem tjedna.

“Oborinsko razdoblje na području gotovo čitave zemlje traje i dalje, iako s nešto manjim intenzitetom, te nisu u potpunosti isključeni pojedinačni slučajevi oborina koji mogu uzrokovati daljnje probleme. Dosadašnja akumulacija oborina, te prognoza novih, kao i otjecanje s površine već potpuno zasićenog tla doprinose visokim vodostajima rijeka koji će se zadržati i sljedećih dana. Posebno treba istaknuti vodostaje Kupe i Korane u Karlovcu te Une u Hrvatskoj Kostajnici koji su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplave.

I ostali brojni vodotoci su proteklih dana brzo reagirali na oborinu i uzrokovali probleme na svojim slivovima npr. Gornja Dobra, Glina, Plitvica, Bednja, Krka, Lika, itd.

Rijeka Plitvica u Krkancu te Spojni kanal ZLGČ u Poljanskom Lugu su danas također dosegli izvanredno stanje mjera obrane od poplava.

Kiša koja i danas (17. 5. 2023.) lokalno može biti obilnija naročito na području Gorskog kotara i Like može uzrokovati nove poplave. Zasićeno podzemlje u kombinaciji s novim oborinama i dalje može uzrokovati poplavljivanje krških polja.

U zadnjih tjedan dana (10. – 17. 5. 2023.) na nekim meteorološkim postajama zabilježene su iznimno velike količine oborina, a među deset najkišovitijih je čak šest na slivu Kupe na kojima je zabilježeno i preko 200 mm kiše, a to su: Ogulin (230.1 mm), Plaški (226.6 mm), Slunj (225 mm), Delnice (208 mm), Crni Lug (207 mm) i Bosiljevo (204.5 mm). Najveća količina oborine u proteklih tjedan dana izmjerena je na klimatološkoj postaji Gračac (472.2 mm), što je uzrokovala naglo podizanje vodostaja Zrmanje, Otuče i Une.

Rijeka Sava iz Slovenije ne donosi velike količine vode te su vodostaji Save do Zagreba u blagom opadanju, dok su nizvodno u porastu. Vodostaji do hidrološke postaje Crnac (tj. do ušća Kupe) imaju tendenciju blagog opadanja sljedećih dana. Obzirom da Kupa i Una donose iznimnu količinu vode Sava će nizvodno od njihovih ušća rasti narednih dana duž cijelog toka u Hrvatskoj. Otvaranjem ustave Prevlaka dio vode iz Save se preusmjerava i zadržava u retencijama Žutica, Lonjsko Polje i Mokro Polje kako bi rijeka Sava mogla lakše prihvatiti vode koja dolazi Kupom i Unom, te kako bi se time omogućio brži i lakši prolaz vodnog vala na kritičnim područjima.

Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu su u porastu te su dosegnuli mjere izvanrednog stanja obrane od poplave. Vrh vodnog vala u Karlovcu moguć je u tijekom sljedeće noći/jutra (17./18. 5. 2023.). Nizvodno od Karlovca su vodostaji u porastu te je i na hidrološkoj postaji Farkašić izgledan doseg mjera izvanrednog stanja obrane od poplave.

Vodostaji Une u gornjem dijelu sliva opadaju s tendencijom opadanja, no u donjem dijelu sliva još lagano rastu s tendencijom stagnacije do laganog opadanja. Una u Hrvatskoj Kostajnici je od jučer u mjerama izvanrednog stanja obrane od poplave, u kojima se bi mogli zadržati sljedećih nekoliko dana.

Vodostaji Mure do Goričana, Drave i Dunava su u porastu s tendencijom porasta uslijed oborina u susjednim zemljama. Iako su brojne hidrološke postaje na navedenim rijekama ušle u redovne mjere ili pripremno stanje obrane od poplava, na njima najvjerojatnije neće biti većih problema, piše N1.

Sa smirivanjem vremenske situacije prema kraju tjedna smirivat će se i naši vodotoci sukladno njihovoj veličini, obliku, nagibima i građi utjecajnih slivova, udaljenosti pojedine lokacije od izvorišta, a i o samom tipu vodotoka.”

Share This Article