HRejting: Građani za loše demografsko stanje najviše okrivljuju korupciju i male plaće

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

Demografski pad jedan je od najvažnijih problema s kojima se suočavamo u današnje vrijeme. Pitanjima koja je otvorio posljednji popis stanovništva bavi se i naš ovomjesečni HRejting. Istraživanje je provedeno na uzorku od 1400 ispitanika od 17-tog do 19-tog listopada. Najveća pogreška iznosi +/- 2,95%, a razina pouzdanosti 95%.

Na pitanje: što biste izdvojili kao najzanimljivije rezultate posljednjeg popisa stanovništva, najviše anketiranih, njih gotovo 35%, odgovorilo je da je to pad ukupnog broja stanovnika u Hrvatskoj za 10% u proteklih deset godina. Za oko 13% – to je veliko smanjivanje udjela radno aktivnog stanovništva, a za jednako toliko znatno starenje hrvatske populacije. Za oko 10% ispitanika najzanimljiviji rezultati popisa su povećanje broja sela u kojima nema nijednog stanovnika te pad udjela vjernika i katolika u ukupnoj populaciji.

Na pitanje: koji su glavni uzroci takve demografske situacije u zemlji najviše, oko 20 posto, smatra da su to neuređena država, korupcija i kriminal. 17% za to okrivljuje niske plaće zbog kojih se mladi iseljavaju, a 15% stranačka zapošljavanja, nepotizam i rođačke veze. Za 13% to su nesigurni i nestalni poslovi, a za desetak posto male plaće koje priječe donošenje odluke o povećanju obitelji.

Da za porast broja novorođenih treba znatno povećati plaće i smanjiti porezna opterećenja radnika potpuno se ili uglavnom slaže golem broj anketiranih, njih više od 90%. Manje od 5% nema stajalište o tome, ne slaže se njih manje od 3 posto.

I na kraju, često se spominju države iz kojih bi se moglo očekivati veće useljavanje u našu zemlju. Na pitanje iz kojih zemalja biste voljeli useljenike, odgovori su sljedeći: najviše, gotovo 16%, smatra da se u Hrvatsku ne trebaju useljavati stanovnici ni jedne druge zemlje. 15 i pol posto ispitanih voljelo bi da se u Hrvatsku useljavaju Ukrajinci, a malo manje državljani Bosne i Hercegovine. Slijede Makedonci, državljani Srbije, Nepala, Filipina i Kosova, piše HRT.

Share This Article