Uskok podigao optužnicu protiv 13 osoba, utajivali porez i carinu kod uvoza automobila, šteta 3,7 milijuna kuna

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 13 hrvatskih državljana (1971., 1973., 1972., 1972., 1980., 1975., 1982., 1971., 1989., 1975., 1973., 1983., 1985.) i tri trgovačka društva zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja isprave, poticanja na krivotvorenje isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te utaje poreza ili carine.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od siječnja 2018. pa do 24. lipnja 2019. u Zagrebu, kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja XIV. okr. trgovačkog društva, povezao u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike u cilju stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi izbjegavanjem plaćanja dužnih poreznih i carinskih davanja na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske prilikom unosa i daljnje prodaje rabljenih osobnih automobila visoke klase iz Njemačke u Hrvatsku.

Rabljena vozila visoke klase okrivljenici su kupovali u Njemačkoj, nakon čega su radi prikrivanja činjenice da su vozila kupljena od poreznih obveznika koji su prikazali njihovu isporuku unutar EU, pribavljali i izrađivali nevjerodostojne račune trgovačkih društava osnovanih u Hrvatskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Bugarskoj, neistinito prikazujući promjene vlasništva nad tim vozilima. Prilikom prodaje u Hrvatskoj krajnjim kupcima izdavali su nevjerodostojne račune XIV. i XV. okr. društava, kao i još jednog društva, a izdavali su im i nevjerodostojne račune fiktivnih tzv. „nestajućih“ trgovačkih društava iz inozemstva u kojima nisu iskazivali PDV nego su neosnovano prikazivali da je primijenjen posebni postupak oporezivanja marže, kao i da je PDV prethodno plaćen od strane tzv. „nestajućih“ trgovačkih društava.

Kupnju rabljenih automobila i njihov unos u Hrvatsku krajnji kupci su dogovarali s I. okr., osnivačem i stvarnim voditeljem poslovanja XIV. okr. trgovačkog društva, kao i da im se upravo putem tog društva iz inozemstva dovezu ti automobili. Zatim su kupci u najvećem broju slučajeva kupoprodajnu cijenu plaćali u gotovini I. ili II. okr. u poslovnim prostorijama društva. Ujedno su im izdavali nevjerodostojne račune fiktivnih tzv. „nestajućih“ trgovačkih društava iz Bugarske, Slovenije i Slovačke u kojima su lažno prikazivali kako je PDV prikazan i plaćen u tim državama, čime su XIV. i XV. okr. društvu i još jednom društvu pod kontrolom VIII. okr. omogućavali izbjegavanje plaćanja PDV-a u Hrvatskoj. Također, u ostalim računima tog društva, VIII. okr. je kao stvarni voditelj njegovog poslovanja iskazivao PDV, ali je u poreznim prijavama iskazivao veliki iznos pretporeza na temelju nevjerodostojnih ulaznih računa, što je koristio kao osnovu za lažno prikazivanje da društvo nije u obvezi platiti PDV.

U okviru tako podijeljenih uloga, I. okr. je s krajnjim kupcima dogovarao koje će se točno vozilo i za koju cijenu kupiti i prodati te je rukovodio radom tako formirane kriminalne grupacije dajući naloge pojedinim njenim članovima koje radnje da poduzmu u cilju ostvarenja uskrate PDV-a. Sukladno uputama I. okr., postupanje III. okr. i drugih članova grupacije koordinirala je II. okr., a osim toga je nalagala i izradu nevjerodostojne poslovne dokumentacije, prepravljanje poslovnih knjiga te je primala izravne novčane uplate krajnjih kupaca. Po nalozima I. okr. i drugih članova kriminalne grupacije, III. okr. je obavljao plaćanja s računa fiktivnih tzv. „nestajućih“ društava, izrađivao nevjerodostojnu dokumentaciju te je pronalazio i postavljao osobe iz Srbije kao fiktivne direktore tzv. „nestajućih“ društava iz inozemstva. Kupovinu rabljenih osobnih vozila visoke klase dogovarao je IV. okr. neistinito se predstavljajući kao zaposlenik nekih od fiktivnih tzv. „nestajućih“ trgovačkih društava ili društva koje je kontrolirao VIII. okr., a također je organizirao prijevoz pojedinih automobila u Hrvatsku uz nevjerodostojnu dokumentaciju, dok je V. okr. dogovarao kupovinu tih vozila neistinito se predstavljajući kao zaposlenik istog društva. Jednako tako V. okr. je koordinirao ostale članove kriminalne grupacije u vezi izrade i upotrebe nevjerodostojne dokumentacije te dovoza predmetnih automobila u Hrvatsku. Osim toga, VI. okr. je koristio nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju u cilju uskrate PDV-a, VII. okr. je koordinirao postupanje VIII. okr. te je provodio radnje potrebne za registraciju ovih automobila koristeći nevjerodostojnu dokumentaciju, VIII. okr. je novac od prodaje osobnih vozila koji je bio uplaćen na račun društva pod njegovom kontrolom prebacivao na račune drugih društava te je izrađivao nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju za to trgovačko društvo, IX. okr. je prevozio pojedine automobile uz nevjerodostojnu dokumentaciju te je provodio i radnje potrebne za njihovu registraciju koristeći nevjerodostojnu dokumentaciju dok su X. i XI. okr. putem dva trgovačka društava obavljali prijevoz pojedinih automobila iz Njemačke u Hrvatsku, pri čemu su izrađivali nevjerodostojnu dokumentaciju neistinito navodeći da su automobili iz Njemačke prevoženi u Bugarsku.

Na opisani način okrivljenici su, prilikom uvoza najmanje 35 rabljenih osobnih vozila visoke klase iz Njemačke u Hrvatsku radi daljnje prodaje, s osnove PDV-a oštetili Državni proračun za najmanje 2.816.521,08 kuna, pri čemu je XIV. okr. društvo uskratilo PDV u iznosu od 1.065.605,93 kuna, XV. okr. društvo u iznosu od 115.117,46 kuna, a društvo pod kontrolom VIII. okr. u iznosu od 1.635.797,69 kuna, za koje su se iznose nepripadno okoristili.

Nadalje se okrivljenici terete da su sebe i okrivljena društva nepripadno okoristili izbjegavanjem obračunavanja i plaćanja propisanih poreznih i carinskih davanja na štetu Državnog proračuna prilikom uvoza novih osobnih automobila marke Nissan Infiniti Q50 iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku radi njihove daljnje prodaje. Tako je I. okr., preko trgovačkog društva iz BiH čiji je osnivač i vlasnik, iz Nizozemske u BiH uvezao ukupno 98 novih osobnih automobila navedene marke, koji kao roba u carinskom postupku vanjskog provoza EU nisu podlijegali uvoznoj carini i drugim davanjima te mjerama trgovinske politike. Bez provođenja carinskog postupka u Hrvatskoj, I. okr. je prevezao na područje Hrvatske ukupno 48 takvih vozila u cilju njihove daljnje preprodaje pravnim i fizičkim osobama preko VI. okr., osnivača i stvarnog voditelja XV. okr. društva te stvarnog voditelja XVI. okr. društva. Njihov prijevoz preko graničnih prijelaza BiH i Hrvatske organizirao je osobno ili angažiranjem IV., IX. te XII. okr. pri čemu na automobile nisu prijavili carinu, već su radi izbjegavanja carinjenja tih vozila na njih stavljali nepripadajuće registarske oznake češkog trgovačkog društva čiji je vlasnik i odgovorna osoba I. okr., te nepripadajuće registarske oznake BiH. Nakon prelaska granice automobile su dovozili kod XII. okr. u mjesto kraj Imotskog, odakle je I. okr. prema dogovoru s VI. i XII. okr. organizirao prijevoz 40 vozila u Zagreb. Ujedno je I. okr., u cilju neistinitog prikazivanja da je na vozila prijavljena i plaćena carina na području EU, nalagao izrađivanje nevjerodostojne dokumentacije u kojoj je neistinito navedeno da su iz BiH bili prodani fiktivnom – tzv. „nestajućem“ trgovačkom društvu iz Slovačke, te da ih je to društvo prodalo XVI. okr. društvu. Također, I. okr. je nalagao III. okr. da izradi nevjerodostojnu dokumentaciju za ostale automobile u kojoj je neistinito navedeno kako su iz BiH bili prodani fiktivnom – tzv. „nestajućem“ trgovačkom društvu iz Bugarske, odakle ih je to društvo prodalo XV. okr. društvu, a što je III. okr. i napravio. Nadalje je nalagao da VII. i XIII. okr. izrađuju neistinite i nevjerodostojne potvrde o sukladnosti vozila za potrebe provođenja postupaka homologacije i registracije automobila u Hrvatskoj, kao i da tako izrađenu nevjerodostojnu dokumentaciju, zajedno s nevjerodostojnom dokumentacijom o navodnoj prodaji tih automobila iz Slovačke i Bugarske u Hrvatsku, koriste prilikom provođenja tih postupaka, što su oni i napravili.

Na opisani način okrivljenici su prilikom uvoza 48 novih osobnih automobila marke Nissan Infiniti Q50 iz BiH u Hrvatsku, s osnove neplaćenih carinskih davanja oštetili Državni proračun u ukupnom iznosu od najmanje 908.526,23 kuna, za koje iznose su nepripadno okoristili sebe i XV. i XVI. okr. trgovačka društva.

Navedenim kaznenim djelima, uslijed opisanog neplaćanja dužnih iznosa poreza i carine, Državni proračun Republike Hrvatske oštećen je za ukupno 3.725.047,31 kuna, priopćio je USKOK.

Share This Article