Europski sud donio odluku o kreditima u švicarcima, neće se svidjeti korisnicima

Europski sud donio odluku o konvertiranim kreditima u švicarskim francima, koji nije povoljan za korisnike tih kredita. U presudi se kaže da takvu krediti ne spadaju pod direktivu o zaštiti potrošača. Točnije, kaže se ovako: “Članak 1. stavak 2. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima (odredbama) u potrošačkim ugovorima treba tumačiti … Nastavi čitati Europski sud donio odluku o kreditima u švicarcima, neće se svidjeti korisnicima