2.8 C
Zagreb
Naslovnica Aktualno Gradonačelnica Siska osuđena jer je naškodila časti i ugledu novinara HRT-a

Gradonačelnica Siska osuđena jer je naškodila časti i ugledu novinara HRT-a

Općinski sud u Sisku, u parnici koju je vodio novinar Igor Ahmetović tužeći gradonačelnicu Siska, presudio je da je Kristina Ikić Baniček kriva, jer je naškodila časti i ugledu privatnog tužitelja na internet stranicama grada Siska. Naime, Ahmetoviću, novinaru HTV-a i predsjedniku ogranka HND-a Sisačko Moslavačke županije, bilo je, između ostalog, 2018. onemogućeno pratiti sjednice Gradskog vijeća, piše Sisak.info.

Kako stoji u obrazloženju presude na upit jednog od vijećnika zašto na sjednici Gradskog vijeća nije mogao biti nazočan, odnosno zašto je potjeran novinar HTV-a Igor Ahmetović Ikić sa ulaza Vijećnice Baniček je 23. svibnja 2018. odgovorila:

“Novinar HTV-a nije se prijavio da će prisustvovati sjednici Gradskog vijeća. S obzirom na to da je na prethodnoj sjednici novinar HTV-a namjerno i nekulturno ometao direktni prijenos sjednice za sve građane Siska, a da ionako HTV ne izvještava sa sjednica Gradskog vijeća već snima tijek sjednice za svoju arhivu, uvedeno je pravilo prijave kako bi osigurali poštivanje kućnog reda, što novinar HTV-a ni uz višestruke zamolbe službi Grada nije želio ispoštovati.”

Igor Ahmetović je gradonačelnicu tužio zbog te izjave, a zbog toga što on nije ni bio nazočan na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća, a što je gradonačelnica rekla, pa sukladno tome nije ni mogao nikako “namjerno i nekulturno ometati direktni prijenos sjednice”. Uz to nikakvo pravilo prijavljivanja na sjednice Gradskog vijeća za novinare nije ni bilo u praksi.

Sud je utvrdio kako je Ikić Baniček kriva te se u obrazloženju presude navodi: – Pred drugima za nekoga je iznijela neistinitu činjeničnu tvrdnju koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je neistina, a djelo je počinila putem računalne mreže zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba te je time počinila kazneno djelo protiv časti i ugleda-.

Prema stajalištu suda Ikić Baniček je djelo počinila s namjerom te nadalje u obrazloženju presude stoji: – Morala je biti svjesna protupravnosti svog postupanja, jer nema niti jedne okolnosti koja bi u životnom ili kaznenopravnom smislu opravdavala njezino postupanje i upućivala na zaključak da nije znala da je to protupravno postupanje. S obzirom na navedeno okrivljenica je kriva za počinjenje kaznenog djela jer je bila ubrojiva, postupala s namjerom i bila svjesna protupravnosti svog ponašanja-.

Ikić Baniček je osuđena na novčanu kaznu od 100 dnevnih iznosa u iznosu od po 350 kuna, što ukupno iznosi 35 tisuća kuna, ali se ta kazna neće izvršiti ako okrivljenica u roku od jedne godine od pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Prema presudi Ikić Baniček je dužna platiti troškove kaznenog postupka u iznosu od 9 tisuća kuna.

Riječ je o prvostupanjskoj presudi na koju obje strane imaju pravo žalbe, piše Sisak.info.

Najnovije

Još iz rubrike