5.8 C
Zagreb
Naslovnica Gospodarstvo UF: Evo kako izračunati zatezne kamate za svoje presude

UF: Evo kako izračunati zatezne kamate za svoje presude

Udruga Franak oglasila se na fb-u:

KAKO IZRAČUNATI ZATEZNU KAMATU KOJU BANKA MORA PLATITI DO DANA ISPLATE PO PRESUDI…

http://kalkulatori.hr/kalkulator-zateznih-kamata

Pitaju nas ljudi kako izračunati zatezne kamate za svoje presude. Mi smatramo da nije dobro da ikome plaćate uslugu izračuna, jer na webu postoje kalkulatori pomoću kojih to možete sami učiniti. Navodno FINA naplaćuje čak 3.400,00 kuna za tu uslugu koja zahtijeva od 10 do 30 minuta posla, ovisno o broju stavki koje morate unijeti u kalkulator. Ako je tako, onda je to uistinu bezobrazno visoka cijena za nešto što je dostupno na webu, i za što nikome ne treba veliki trud da bi izračunao zatezne kamate.

Najprije dajemo link na kojemu možete samostalno na temelju podataka iz presude izračunati sami svoju zateznu kamatu do određenoga dana kada banka isplaćuje ono što mora po presudi uplatiti:

http://kalkulatori.hr/kalkulator-zateznih-kamata

Na tome linku nalazi se kalkulator pomoću kojega baš svatko vrlo jednostavno, ali uz pažljiv unos podataka, može izračunati zateznu kamatu. Dajemo jedan primjer, a iz toga primjera svatko može shvatiti kako se to radi. Kao primjer uzeli smo jednu presudu za NEkonvertirani kredit iz 2006. koji je realiziran u iznosu od 1.650.000 kuna (360.000 CHF), i koji je potpuno otplaćen u svibnju 2015. uz dvije veće prijevremene uplate 2012. i 2015.

Ukupno je utvrđeno presudom da Erste banka duguje po tome kreditu 673.949,00 kuna razlike tečaja i kamata plus zakonske zatezne kamate od dana svake pojedinačno utvrđene razlike pa sve do dana uplate po presudi.
Na današnji dan, na temelju obračuna zateznih kamata, zajedno sa zateznim kamatama Erste banka morala bi platiti ukupno 1.103.000 kuna tužitelju za razliku tečaja i kamata.

Osim toga, Erste banka mora platiti još i oko 72.000 kuna sudskih troškova, na koje se zatezna kamata obračunava od dana pravomoćnosti presude.

Na slici iz priloga može se vidjeti kako na kraju izgleda obračun zateznih kamata. Najprije se pažljivo mora ubaciti svaka pojedina stavka za naplatu s datumom od kojega počinje teći zatezna kamata. Cijeli brojevi sve do zareza ne smiju imati točke radi razdvajanja tisuća, jer ako stavite točke, kalkulator će smatrati da cijeli broj završava točkom, a nakon toga je onda decimala i nećete dobiti točan izračun. Broj se mora unijeti bez razdvajanja, sa zarezom prije decimala, kao što smo to učili u osnovnoj školi.

Podaci se ubacuju na način da se kao pojedina stavka dodaje nova glavnica koju čini konkretna stavka iz presude s datumom od kada teče ZZK, nakon čega kalkulator po završetku svih ubacivanja podataka izbacuje svaku pojedinačnu ukupnu ZZK po pojedinoj razlici te ukupni zbroj svih pojedinačnih obračunanih zateznih kamata na pojedinačnu preplatu odnosno glavnicu.

U nastavku možete vidjeti kako izgleda kondemnatorno utvrđenje iznosa za isplatu u presudi, gdje ne dajemo baš sve kompletne iznose jer to nije bitno za primjer, ali smo sve pojedinačne iznose ubacili u kalkulator. Napominjemo da je tužitelj dvaput prijevremeno uplatio dva uvećana iznosa i to najprije 2012. te 2015. prije konačne otplate kredita.
I. Nalaže se tuženiku Erste&Steiermarkische banka d.d. Rijeka, Jadranski trg 3 a, da tužiteljici ….. isplati iznos od 673.949,39 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi iz članka 1 Uredbe o visini stope zatezne kamate do dana 31.prosinca 2007.godine, a od dana 1.siječnja 2008.godine do dana 31.srpnja 2015.godine po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske Narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta, koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za pet postotnih poena, a od dana 1.kolovoza 2015.godine do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena i to:
1. na iznos od 577,76 kuna od dana 2.studenog 2008.godine do isplate,
2. na iznos od 577,76 kuna od dana 2.prosinca 2008.godine do isplate,
3. na iznos od 706,48 kuna od dana 2.siječnja 2009.godine do isplate,
4. na iznos od 706,48 kuna od dana 2.veljače 2009.godine do isplate,
5. na iznos od 706,48 kuna od dana 2.ožujka 2009.godine do isplate,
6. na iznos od 653,91 kuna od dana 2.travnja 2009.godine do isplate,
…………………………
80. na iznos od 322.965,82 kuna od dana 2.svibnja 2015.godine do isplate,
81. na iznos od 2.488,95 kuna od dana 2.svibnja 2015.godine do isplate,
82. na iznos od 870,42 kuna od dana 7.svibnja 2015.godine do isplate, u roku od 15 dana.

http://kalkulatori.hr/kalkulator-zateznih-kamata

http://kalkulatori.hr/kalkulator-zateznih-kamata?fbclid=IwAR1xo51JPUBctNTcmBXPO2mp5Xrg-aRXyUM1wzK_4rSJkcj6ahloHesOAkU

Najnovije

Još iz rubrike